With respect to là gì

     
With respect to‘ tất cả từ respect là khía cạnh, cụ thể cụ thể; chính vì như vậy cụm từ bỏ này nghĩa là về, đối với, tương quan đến (as regards; with reference to). Hình như nó còn có nghĩa là kính trọng, sự tôn trọng
*

Those hunters treated me with respect.

Bạn đang xem: With respect to là gì

–>Những thợ săn đó cư xử với tôi với sự tôn trọng.Grandchildren should treat their grandparents with respect.–>Cháu chắt phải cư xử cùng với ông bà với việc kính trọng.Treat each other with respect, without yelling, hitting.–>Hãy đối xử tôn trọng cho nhau không có tác dụng ồn, tấn công nhau.

Xem thêm: Các Từ Kết Hợp Executive Manager Là Gì, Đặt Chức Danh Tiếng Anh Trên Card Visit

With respect to lớn your enquiry, I enclose an explanatory leaflet.–>Liên quan liêu đến yêu ước ngài, tôi đính hẳn nhiên tài liệu giải thích.I always treat her with respect and never abuse her.–>Tôi luôn luôn tôn trọng cô ấy và chưa hề ngược đãi cô ấy.

Xem thêm: Tại Sao Tải App Trên Appstore Chậm Trên App Store Và Cách Khắc Phục

With respect khổng lồ your enquiry, I enclose an explanatory leaflet.–>Về điều ông hy vọng tìm hiểu, tôi xin nhờ cất hộ kèm trên đây một tờ truyền bá giải thích.Enzymes are usually very specific with respect lớn its substrate.–>Các en-zim thường khôn xiết đặc hiệu so với cơ hóa học của nó.Despite his incivility, everyone in the march treated him with respect.–>Bất chấp thể hiện thái độ bất lịch sự của ông ấy, mọi người trong cuộc đấu đối xử với ông ta khôn xiết tôn trọng.Employees need lớn treat their fellow employees with respect & trust.–>Các nhân viên cần được đối xử với người cùng cơ quan trong sự kính trọng với tin tưởng.With respect Sir, I think that your information may be wrong.–>Với sự kính trọng ông, tôi nghĩ là tin tức của ông có thể sai lạc.With respect, sir. I cannot agree.–>Thưa ngài, xin mạn phép nói rằng tôi cần yếu đồng ý.He is very polite with respect to lớn her.–>Anh ta rất định kỳ sự so với cô ta.I am writing with respect lớn your recent enquiry.–>Tôi viết thư này theo yêu thương cầu vừa qua của ông.With respect khổng lồ your enquiry, I enclose an explanatory leaflet.–>Về điều ông muốn tìm hiểu, tôi xin gửi kèm phía trên một tờ pr giải thích.This is true with respect lớn English but not khổng lồ French.–>Điều này đúng đối với tiếng Anh chứ không hề đúng so với tiếng Pháp.Any teacher expects khổng lồ be treated with respect by his or her pupils.–>Thầy cô nào cũng mong được học trò kính trọng.With respect to your enquiry about the new pension scheme, I have pleasure in enclosing our leaflet.–>Để vấn đáp ông về chiến lược hưu bổng mới, tôi xin gửi hẳn nhiên đây tờ thông tin của chúng tôi.