VỤ TRƯỞNG TIẾNG ANH LÀ GÌ

     

Chuyển đến nội dung chính

Tên quốc hiệu, tên cơ quan, chức vụ lãnh đạo, công chứng bởi tiếng Anh1.

Bạn vẫn xem: Vụ trưởng giờ anh là gì

Quốc hiệu, chức danh quản trị nước, Phó chủ tịch nước giờ Anh là gì?2. Tên của thiết yếu phủ, các Bộ, ban ngành ngang bộ3. Tên của những Cơ quan liêu thuộc chính phủ4. Chức danh Thủ tướng, Phó Thủ tướng bao gồm phủ, các Bộ trưởng, Thủ trưởng ban ngành ngang bộ5. Văn phòng chủ tịch nước và chức danh Lãnh đạo Văn phòng6. Tên chung của những đơn vị nằm trong Bộ, phòng ban ngang bộ7. Chức vụ từ cấp cho Thứ trưởng và tương đương đến chuyên viên các Bộ, phòng ban ngang Bộ8. Chức vụ của Lãnh đạo các Cơ quan liêu thuộc chủ yếu phủ9. Tên của những đơn vị và chức vụ Lãnh đạo của những đơn vị cấp cho tổng cục (Tổng cục, Ủy ban …)10. Tên thủ đô, thành phố, tỉnh, quận, huyện, buôn bản và các đơn vị trực thuộc11. Chức vụ lãnh đạo, cán cỗ công chức chính quyền địa phương các cấpBạn vẫn xem: cục trưởng giờ đồng hồ anh là gì

Phụ lục thông bốn số 03/2009/TT-BNG

Thông bốn số 06/2015/TT-BTP về thi hành luật công chứng

Bạn sẽ xem: Vụ trưởng giờ anh là gì


Bạn đang xem: Vụ trưởng tiếng anh là gì

*

Tên quốc hiệu, thương hiệu cơ quan, dùng cho lãnh đạo, công chứng bởi tiếng Anh

Phú lục phát hành kèm theo Thông bốn số: 03/2009/TT-BNG ngày 09 tháng 7 năm 2009 về dẫn dịch Quốc hiệu, tên những cơ quan, đơn vị chức năng và chức danh lãnh đạo, cán cỗ công chức trong hệ thống hành chính nhà nước lịch sự tiếng Anh để giao dịch thanh toán đối ngoại

Nước cộng hòa xã hội công ty nghĩa Việt Nam

Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam tiếng Anh là Socialist Republic of Viet NamSRVChủ tịch nước cùng hòa làng mạc hội chủ nghĩa việt nam tiếng Anh là gì?Chủ tịch nước cùng hòa buôn bản hội nhà nghĩa Việt NamChủ tịch nước cùng hòa thôn hội nhà nghĩa vn tiếng Anh là President of the Socialist Republic of Viet NamPhó chủ tịch nước cộng hòa buôn bản hội chủ nghĩa nước ta tiếng Anh là gì?Phó quản trị nước cùng hòa làng hội công ty nghĩa Việt NamPhó quản trị nước cộng hòa làng hội công ty nghĩa việt nam tiếng Anh là Vice President of the Socialist Republic of Viet Nam

2. Thương hiệu của thiết yếu phủ, các Bộ, cơ quan ngang bộ

Tên tiếng ViệtTên tiếng AnhViết tắt (nếu có)
Chính phủ nước cộng hòa làng mạc hội nhà nghĩa Việt NamGovernment of the Socialist Republic of Viet NamGOV
Bộ Quốc phòng tiếng Anh là gì?Bộ Quốc phòngBộ Quốc phòng tiếng Anh là Ministry of National DefenceMND
Bộ Công an giờ Anh là gì?Bộ Công anBộ Công an giờ Anh là Ministry of Public SecurityMPS
Bộ ngoại giao giờ đồng hồ Anh là gì?Bộ nước ngoài giaoBộ nước ngoài giao giờ đồng hồ Anh là Ministry of Foreign AffairsMOFA
Bộ bốn pháp giờ Anh là gì?Bộ bốn phápBộ bốn pháp giờ Anh là Ministry of JusticeMOJ
Bộ Tài chủ yếu tiếng Anh là gì?Bộ Tài chínhBộ Tài chủ yếu tiếng Anh là Ministry of FinanceMOF
Bộ công thương nghiệp tiếng Anh là gì?Bộ Công Thương

Bộ công thương nghiệp tiếng Anh là Ministry of Industry và TradeMOIT
Bộ Lao cồn – yêu mến binh cùng Xã hội tiếng Anh là gì?Bộ Lao đụng – thương binh với Xã hộiBộ Lao động – yêu đương binh cùng Xã hội tiếng Anh là Ministry of Labour, War invalids and Social AffairsMOLISA
Bộ Giao thông vận tải đường bộ tiếng Anh là gì?Bộ giao thông vận tảiBộ Giao thông vận tải đường bộ tiếng Anh là Ministry of TransportMOT
Bộ desgin tiếng Anh là gì?Bộ Xây dựngBộ sản xuất tiếng Anh là Ministry of ConstructionMOC
Bộ thông tin và truyền thông media tiếng Anh là gì?Bộ tin tức và Truyền thôngBộ tin tức và truyền thông tiếng Anh là Ministry of Information and CommunicationsMIC
Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra tiếng Anh là gì?Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạoBộ giáo dục và đào tạo và Đào chế tạo ra tiếng Anh là Ministry of Education and TrainingMOET
Bộ nntt và trở nên tân tiến nông làng mạc tiếng Anh là gì?Bộ nntt và cách tân và phát triển nông thônBộ nông nghiệp trồng trọt và trở nên tân tiến nông làng mạc tiếng Anh là Ministry of Agriculture và Rural DevelopmentMARD
Bộ planer và Đầu tư tiếng Anh là gì?Bộ kế hoạch và Đầu tưBộ kế hoạch và Đầu bốn tiếng Anh là Ministry of Planning và InvestmentMPI
Bộ Nội vụ giờ Anh là gì?Bộ Nội vụBộ Nội vụ tiếng Anh là Ministry of home AffairsMOHA
Bộ Y tế giờ Anh là gì?Bộ Y tếBộ Y tế giờ đồng hồ Anh là Ministry of HealthMOH
Bộ công nghệ và công nghệ tiếng Anh là gì?Bộ khoa học và Công nghệBộ kỹ thuật và technology tiếng Anh là Ministry of Science and TechnologyMOST
Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch tiếng Anh là gì?Bộ Văn hóa, Thể thao cùng Du lịchBộ Văn hóa, thể dục thể thao và du lịch tiếng Anh là Ministry of Culture, Sports & TourismMOCST
Bộ khoáng sản và môi trường thiên nhiên tiếng Anh là gì?Bộ Tài nguyên với Môi trườngBộ khoáng sản và môi trường tiếng Anh là Ministry of Natural Resources và EnvironmentMONRE
Thanh tra cơ quan chính phủ tiếng Anh là gì?Thanh tra chủ yếu phủThanh tra cơ quan chính phủ tiếng Anh là Government InspectorateGI
Ngân hàng công ty nước nước ta tiếng Anh là gì?Ngân hàng công ty nước Việt NamNgân hàng nhà nước nước ta tiếng Anh là The State ngân hàng of Viet NamSBV
Ủy ban dân tộc tiếng Anh là gì?Ủy ban Dân tộcỦy ban dân tộc bản địa tiếng Anh là Committee for Ethnic AffairsCEMA
Văn phòng cơ quan chính phủ tiếng Anh là gì?Văn phòng chủ yếu phủVăn phòng cơ quan chỉ đạo của chính phủ tiếng Anh là Office of the GovernmentGO
* Ghi chú:

– Danh tự “Viet Nam” tiếng Anh gửi sang tính từ bỏ là “Vietnamese”

– “Người Việt Nam” dịch sang tiếng Anh là “Vietnamese”

– Sở hữu bí quyết của danh tự “Viet Nam” là “Viet Nam’s”

3. Tên của các Cơ quan tiền thuộc chủ yếu phủ

Tên giờ ViệtTên tiếng AnhViết tắt (nếu có)
Ban quản lý Lăng quản trị Hồ Chí Minh giờ đồng hồ Anh là gì:

Ban quản lý Lăng quản trị Hồ Chí Minh

Ban cai quản Lăng quản trị Hồ Chí Minh giờ Anh là Ho bỏ ra Minh Mausoleum ManagementHCMM
Bảo hiểm làng hội nước ta tiếng Anh là gì?Bảo hiểm thôn hội Việt NamBảo hiểm thôn hội vn tiếng Anh là gì Viet nam giới Social SecurityVSI
Thông tấn xã vn tiếng Anh là gì?Thông tấn làng Việt NamThông tấn xã vn tiếng Anh là Viet nam giới News AgencyVNA
Đài giờ đồng hồ nói việt nam tiếng Anh là gì?Đài tiếng nói của một dân tộc Việt NamĐài tiếng nói việt nam tiếng Anh là Voice of Viet NamVOV
Đài Truyền hình nước ta tiếng Anh là gì?Đài truyền ảnh Việt NamĐài Truyền hình việt nam tiếng Anh là Viet phái nam TelevisionVTV
Học viện chính trị – Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh giờ Anh là gì?Học viện bao gồm trị – Hành chính nước nhà Hồ Chí MinhHọc viện bao gồm trị – Hành chính non sông Hồ Chí Minh tiếng Anh là Ho bỏ ra Minh National Academy of Politics và Public AdministrationHCMA
Viện khoa học và technology Việt phái nam tiếng Anh là gì?Viện khoa học và công nghệ Việt NamViện khoa học và công nghệ Việt nam giới tiếng Anh là Viet phái mạnh Academy of Science & TechnologyVAST
Viện kỹ thuật Xã hội nước ta tiếng Anh là gì?Viện kỹ thuật Xã hội Việt NamViện khoa học Xã hội vn tiếng Anh là Viet nam giới Academy of Social SciencesVASS

4. Chức vụ Thủ tướng, Phó Thủ tướng thiết yếu phủ, các Bộ trưởng, Thủ trưởng ban ngành ngang bộ

Tên tiếng ViệtTên giờ Anh
Thủ tướng chính phủ nước nhà nước cộng hòa làng mạc hội công ty nghĩa việt nam tiếng Anh là gì?Thủ tướng cơ quan chính phủ nước cùng hòa làng mạc hội chủ nghĩa Việt NamThủ tướng chính phủ nước cùng hòa làng hội nhà nghĩa nước ta tiếng Anh là Prime Minister of the Socialist Republic of Viet Nam
Phó Thủ tướng trực thuộc tiếng Anh là gì?Phó Thủ tướng thường trựcPhó Thủ tướng trực thuộc tiếng Anh là Permanent Deputy Prime Minister
Phó Thủ tướng giờ Anh là gì?Phó Thủ tướngPhó Thủ tướng tiếng Anh là Deputy Prime Minister
Bộ trưởng bộ Quốc chống tiếng Anh là gì?Bộ trưởng bộ Quốc phòngBộ trưởng bộ Quốc chống tiếng Anh là Minister of National Defence
Bộ trưởng cỗ Công an giờ đồng hồ Anh là gì?Bộ trưởng bộ Công anBộ trưởng cỗ Công an giờ Anh là Minister of Public Security
Bộ trưởng bộ Ngoại giao giờ đồng hồ Anh là gì?Bộ trưởng cỗ Ngoại giaoBộ trưởng bộ Ngoại giao giờ đồng hồ Anh là Minister of Foreign Affairs
Bộ trưởng bộ Tư pháp giờ đồng hồ Anh là gì?Bộ trưởng cỗ Tư phápBộ trưởng bộ Tư pháp giờ đồng hồ Anh là Minister of Justice
Bộ trưởng cỗ Tài chính tiếng Anh là gì?Bộ trưởng cỗ Tài chínhBộ trưởng cỗ Tài chính tiếng Anh là Minister of Finance
Bộ trưởng bộ Công Thương giờ đồng hồ Anh là gì?Bộ trưởng bộ Công ThươngBộ trưởng cỗ Công Thương giờ Anh là Minister of Industry and Trade
Bộ trưởng cỗ Lao rượu cồn – mến binh và Xã hội giờ đồng hồ Anh là gì?Bộ trưởng bộ Lao hễ – yêu đương binh với Xã hộiBộ trưởng bộ Lao động – thương binh với Xã hội tiếng Anh là Minister of Labour, War Invalids and Social Affairs
Bộ trưởng cỗ Giao thông vận tải đường bộ tiếng Anh là gì?Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải vận tảiBộ trưởng bộ Giao thông vận tải đường bộ tiếng Anh là Minister of Transport
Bộ trưởng bộ Xây dựng tiếng Anh là gì?Bộ trưởng cỗ Xây dựngBộ trưởng bộ Xây dựng giờ đồng hồ Anh là Minister of Construction
Bộ trưởng Bộ thông tin và truyền thông tiếng Anh là gì?Bộ trưởng Bộ tin tức và Truyền thôngBộ trưởng Bộ tin tức và truyền thông media tiếng Anh là Minister of Information and Communications
Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào sinh sản tiếng Anh là gì?Bộ trưởng Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạoBộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên tiếng Anh là Minister of Education & Training
Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và cách tân và phát triển nông làng mạc tiếng Anh là gì?Bộ trưởng Bộ nông nghiệp & trồng trọt và cải cách và phát triển nông thônBộ trưởng Bộ nông nghiệp trồng trọt và trở nên tân tiến nông thôn tiếng Anh là Minister of Agriculture & Rural Development
Bộ trưởng bộ Kế hoạch với Đầu tư tiếng Anh là gì ?Bộ trưởng bộ Kế hoạch cùng Đầu tưBộ trưởng bộ Kế hoạch và Đầu bốn tiếng Anh là Minister of Planning & Investment
Bộ trưởng cỗ Nội vụ giờ đồng hồ Anh là gì?Bộ trưởng bộ Nội vụBộ trưởng bộ Nội vụ giờ Anh là Minister of trang chủ Affairs
Bộ trưởng cỗ Y tế giờ đồng hồ Anh là gì?Bộ trưởng bộ Y tếBộ trưởng cỗ Y tế giờ Anh là Minister of Health
Bộ trưởng cỗ Khoa học và technology tiếng Anh là gì?Bộ trưởng bộ Khoa học cùng Công nghệBộ trưởng bộ Khoa học và công nghệ tiếng Anh là Minister of Science và Technology
Bộ trưởng cỗ Văn hóa, thể dục và phượt tiếng Anh là gì?Bộ trưởng cỗ Văn hóa, Thể thao với Du lịchBộ trưởng cỗ Văn hóa, thể dục và du ngoạn tiếng Anh là Minister of Culture, Sports & Tourism
Bộ trưởng bộ Tài nguyên và môi trường thiên nhiên tiếng Anh là gì?Bộ trưởng bộ Tài nguyên và Môi trườngBộ trưởng bộ Tài nguyên và môi trường thiên nhiên tiếng Anh là Minister of Natural Resources và Environment
Tổng Thanh tra chính phủ nước nhà tiếng Anh là gì?Tổng Thanh tra bao gồm phủTổng Thanh tra cơ quan chính phủ tiếng Anh là Inspector-General
Thống đốc ngân hàng Nhà nước vn tiếng Anh là gì?Thống đốc bank Nhà nước Việt NamThống đốc ngân hàng Nhà nước việt nam tiếng Anh là Governor of the State bank of Viet Nam
Bộ trưởng, chủ nhiệm Ủy ban dân tộc bản địa tiếng Anh là gì?Bộ trưởng, công ty nhiệm Ủy ban Dân tộcBộ trưởng, công ty nhiệm Ủy ban dân tộc bản địa tiếng Anh là Minister, Chairman/Chairwoman of the Committee for Ethnic Affairs
Bộ trưởng, công ty nhiệm Văn phòng chính phủ tiếng Anh là gì?Bộ trưởng, chủ nhiệm Văn phòng thiết yếu phủBộ trưởng, chủ nhiệm Văn phòng cơ quan chính phủ tiếng Anh là Minister, Chairman/Chairwoman of the Office of the Government

5. Văn phòng chủ tịch nước và chức danh Lãnh đạo Văn phòng

Tên tiếng ViệtTên giờ Anh
Văn phòng chủ tịch nước giờ đồng hồ Anh là gì?Văn phòng quản trị nướcVăn phòng chủ tịch nước tiếng Anh là Office of the President
Chủ nhiệm Văn phòng quản trị nước giờ Anh là gì?Chủ nhiệm Văn phòng quản trị nướcChủ nhiệm Văn phòng chủ tịch nước tiếng Anh là Chairman/Chairwoman of the Office of the President
Phó chủ nhiệm Văn phòng chủ tịch nước tiếng Anh là gì?Phó công ty nhiệm Văn phòng chủ tịch nướcPhó chủ nhiệm Văn phòng quản trị nước tiếng Anh là Vice Chairman/Chairwoman of the Office of the President
Trợ lý chủ tịch nước tiếng Anh là gì?Trợ lý chủ tịch nướcTrợ lý quản trị nước giờ đồng hồ Anh là Assistant to lớn the President

6.

Xem thêm: Top 10 Món Quà Sinh Nhật Cho Bé Trai 7 Tuổi Cực Kỳ Thú Vị


Xem thêm: Bật Tính Năng Tìm Kiếm Bằng Giọng Nói Tiếng Việt Trên Android


Thương hiệu chung của những đơn vị ở trong Bộ, ban ngành ngang bộ

Tên tiếng ViệtTên tiếng Anh
Văn phòng cỗ tiếng Anh là gì?Văn chống BộVăn phòng cỗ tiếng Anh là Ministry Office
Thanh tra cỗ tiếng Anh là gì?Thanh tra BộThanh tra cỗ tiếng Anh là Ministry Inspectorate
Tổng viên tiếng Anh là gì?Tổng cụcTổng viên tiếng Anh là Directorate
Ủy ban giờ đồng hồ Anh là gì?Ủy banỦy ban tiếng Anh là Committee/Commission
Cục giờ Anh là gì?CụcCục giờ Anh là Department/Authority/Agency
Vụ tiếng Anh là gì?VụVụ tiếng Anh là Department
Học viện tiếng Anh là gì?Học việnHọc viện tiếng Anh là Academy
Viện giờ Anh là gì?ViệnViện giờ đồng hồ Anh là Institute
Trung chổ chính giữa tiếng Anh là gì?Trung tâmTrung trung khu tiếng Anh là Centre
Ban giờ Anh là gì?BanBan giờ đồng hồ Anh là Board
Phòng giờ Anh là gì?PhòngPhòng giờ Anh là Division
Vụ tổ chức Cán cỗ tiếng Anh là gì?Vụ tổ chức Cán bộVụ tổ chức Cán cỗ tiếng Anh là Department of Personnel and Organisation
Vụ Pháp chế giờ Anh là gì?Vụ Pháp chếVụ Pháp chế giờ đồng hồ Anh là Department of Legal Affairs
Vụ vừa lòng tác thế giới tiếng Anh là gì?Vụ hợp tác quốc tếVụ hòa hợp tác nước ngoài tiếng Anh là Department of International Cooperation

7. Chức vụ từ cung cấp Thứ trưởng và tương tự đến nhân viên các Bộ, phòng ban ngang Bộ

Tên giờ ViệtTên giờ đồng hồ Anh
Thứ trưởng sở tại tiếng Anh là gì?Thứ trưởng thường xuyên trựcThứ trưởng sở tại tiếng Anh là Permanent Deputy Minister
Thứ trưởng giờ Anh là gì?Thứ trưởngThứ trưởng giờ đồng hồ Anh là Deputy Minister
Tổng cục trưởng giờ đồng hồ Anh là gì?Tổng viên trưởngTổng cục trưởng giờ Anh là Director General
Phó Tổng cục trưởng tiếng Anh là gì?Phó Tổng viên trưởngPhó Tổng cục trưởng giờ Anh là Deputy Director General
Phó chủ nhiệm thường trực tiếng Anh là gì?Phó chủ nhiệm thường trựcPhó nhà nhiệm sở tại tiếng Anh là Permanent Vice Chairman/Chairwoman
Phó công ty nhiệm tiếng Anh là gì?Phó công ty nhiệmPhó nhà nhiệm giờ Anh là Vice Chairman/Chairwoman
Trợ lý bộ trưởng tiếng Anh là gì?Trợ lý cỗ trưởngTrợ lý bộ trưởng tiếng Anh là Assistant Minister
Chủ nhiệm Ủy ban giờ Anh là gì?Chủ nhiệm Ủy banChủ nhiệm Ủy ban giờ đồng hồ Anh là Chairman/Chairwoman of Committee
Phó chủ nhiệm Ủy ban giờ đồng hồ Anh là gì?Phó nhà nhiệm Ủy banPhó nhà nhiệm Ủy ban giờ đồng hồ Anh là Vice Chairman/Chairwoman of Committee
Chánh Văn phòng bộ tiếng Anh là gì?Chánh văn phòng và công sở BộChánh Văn phòng cỗ tiếng Anh là Chief of the Ministry Office
Phó Chánh Văn phòng bộ tiếng Anh là gì?Phó Chánh văn phòng công sở BộPhó Chánh Văn phòng cỗ tiếng Anh là Deputy Chief of the Ministry Office
Cục trưởng tiếng Anh là gì?Cục trưởngCục trưởng giờ Anh là Director General
Phó cục trưởng giờ đồng hồ Anh là gì?Phó cục trưởngPhó cục trưởng giờ đồng hồ Anh là Deputy Director General
Vụ trưởng tiếng Anh là gì?Vụ trưởngVụ trưởng tiếng Anh là Director General
Phó Vụ trưởng giờ Anh là gì?Phó Vụ trưởngPhó Vụ trưởng tiếng Anh là Deputy Director General
Giám đốc học viện tiếng Anh là gì?Giám đốc học tập việnGiám đốc học viện tiếng Anh là President of Academy
Phó Giám đốc học viện tiếng Anh là gì?Phó giám đốc Học việnPhó Giám đốc học viện chuyên nghành tiếng Anh là Vice President of Academy
Viện trưởng tiếng Anh là gì?Viện trưởngViện trưởng giờ đồng hồ Anh là Director of Institute
Phó Viện trưởng tiếng Anh là gì?Phó Viện trưởngPhó Viện trưởng giờ đồng hồ Anh là Deputy Director of Institute
Giám đốc Trung chổ chính giữa tiếng Anh là gì?Giám đốc Trung tâmGiám đốc Trung tâm tiếng Anh là Director of Centre
Phó người đứng đầu Trung tâm tiếng Anh là gì?Phó người có quyền lực cao Trung tâmPhó người đứng đầu Trung trung tâm tiếng Anh là Deputy Director of Centre
Trưởng phòng tiếng Anh là gì?Trưởng phòngTrưởng phòng tiếng Anh là Head of Division
Phó trưởng chống tiếng Anh là gì?Phó trưởng phòngPhó trưởng chống tiếng Anh là Deputy Head of Division
Chuyên viên cao cấp tiếng Anh là gì?Chuyên viên cao cấpChuyên viên thời thượng tiếng Anh là Senior Official
Chuyên viên chủ yếu tiếng Anh là gì?Chuyên viên chínhChuyên viên thiết yếu tiếng Anh là Principal Official
Chuyên viên tiếng Anh là gì?Chuyên viênChuyên viên tiếng Anh là Official
Thanh tra viên thời thượng tiêng Anh là gì?Thanh tra viên cao cấpThanh tra viên cao cấp tiếng Anh là Senior Inspector
Thanh tra viên bao gồm tiếng Anh là gì?Thanh tra viên chínhThanh tra viên thiết yếu tiếng Anh là Principal Inspector
Thanh tra viên giờ đồng hồ Anh là gì?Thanh tra viênThanh tra viên giờ đồng hồ Anh là Inspector

8. Chức vụ của Lãnh đạo những Cơ quan thuộc chính phủ

Tên tiếng ViệtTên giờ Anh
Trưởng ban làm chủ Lăng quản trị Hồ Chí Minh giờ đồng hồ Anh là gì?Trưởng ban thống trị Lăng chủ tịch Hồ Chí MinhTrưởng ban quản lý Lăng chủ tịch Hồ Chí Minh giờ Anh là Director of Ho đưa ra Minh Mausoleum Management
Phó Trưởng ban làm chủ Lăng quản trị Hồ Chí Minh giờ Anh là gì?Phó Trưởng ban thống trị Lăng quản trị Hồ Chí MinhPhó Trưởng ban làm chủ Lăng quản trị Hồ Chí Minh giờ đồng hồ Anh là Deputy Director of Ho bỏ ra Minh Mausoleum Management
Tổng Giám đốc bảo hiểm xã hội việt nam tiếng Anh là gì?Tổng Giám đốc bảo đảm xã hội Việt NamTổng Giám đốc bảo hiểm xã hội vn tiếng Anh là General Director of Viet nam Social Security
Phó tgđ Bảo hiểm làng hội việt nam tiếng Anh là gì?Phó tgđ Bảo hiểm buôn bản hội Việt NamPhó tổng giám đốc Bảo hiểm thôn hội nước ta tiếng Anh là Deputy General Director of Viet nam Social Security
Tổng chủ tịch Thông tấn xã vn tiếng Anh là gì?Tổng chủ tịch Thông tấn làng Việt NamTổng giám đốc Thông tấn xã nước ta tiếng Anh là General Director of Viet nam giới News Agency
Phó tgđ Thông tấn xã việt nam tiếng Anh là gì?Phó tgđ Thông tấn làng mạc Việt NamPhó tổng giám đốc Thông tấn xã việt nam tiếng Anh là Deputy General Director of Viet nam News Agency
Tổng người đứng đầu Đài tiếng nói việt nam tiếng Anh là gì?Tổng chủ tịch Đài tiếng nói Việt NamTổng giám đốc Đài giờ đồng hồ nói vn tiếng Anh là General Director of Voice of Viet Nam
Phó tổng giám đốc Đài giờ nói nước ta tiếng Anh là gì?Phó tgđ Đài tiếng nói Việt NamPhó tgđ Đài giờ đồng hồ nói nước ta tiếng Anh là Deputy General Director of Voice of Viet Nam
Tổng chủ tịch Đài Truyền hình nước ta tiếng Anh là gì?Tổng người đứng đầu Đài vô tuyến Việt NamTổng giám đốc Đài Truyền hình việt nam tiếng Anh là General Director of Viet phái mạnh Television
Phó tổng giám đốc Đài Truyền hình việt nam tiếng Anh là gì?Phó tgđ Đài truyền họa Việt NamPhó tổng giám đốc Đài Truyền hình vn tiếng Anh là Deputy General Director of Viet nam Television
Giám đốc học viện chuyên nghành Chính trị – Hành chính tổ quốc Hồ Chí Minh giờ đồng hồ Anh là gì?

Giám đốc học viện chuyên nghành Chính trị – Hành chính đất nước Hồ Chí Minh

Giám đốc học viện Chính trị – Hành chính nước nhà Hồ Chí Minh giờ đồng hồ Anh là President of Ho bỏ ra Minh National Academy of Politics & Public Administration
Phó Giám đốc học viện chuyên nghành Chính trị – Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh tiếng Anh là gì?Phó Giám đốc học viện Chính trị – Hành chính non sông Hồ Chí MinhPhó Giám đốc học viện Chính trị – Hành chính đất nước Hồ Chí Minh giờ đồng hồ Anh là Vice President of Ho đưa ra Minh National Academy of Politics and Public Administration
Chủ tịch Viện công nghệ và công nghệ Việt nam tiếng Anh là gì?Chủ tịch Viện khoa học và technology Việt NamChủ tịch Viện công nghệ và technology Việt nam giới tiếng Anh là President of Viet phái nam Academy of Science & Technology
Phó quản trị Viện khoa học và technology Việt phái nam tiếng Anh là gì?Phó quản trị Viện công nghệ và technology Việt NamPhó chủ tịch Viện kỹ thuật và công nghệ Việt phái nam tiếng Anh là Vice President of Viet nam giới Academy of Science and Technology
Chủ tịch Viện khoa học Xã hội vn tiếng Anh là gì?Chủ tịch Viện kỹ thuật Xã hội Việt NamChủ tịch Viện khoa học Xã hội việt nam tiếng Anh là President of Viet phái mạnh Academy of Social Sciences
Phó chủ tịch Viện khoa học Xã hội nước ta tiếng Anh là gì?Phó chủ tịch Viện công nghệ Xã hội Việt NamPhó chủ tịch Viện công nghệ Xã hội nước ta tiếng Anh là Vice President of Viet phái nam Academy of Social Sciences

9. Tên của các đơn vị và chức vụ Lãnh đạo của những đơn vị cấp cho tổng cục (Tổng cục, Ủy ban …)

Tên giờ đồng hồ ViệtTên giờ đồng hồ Anh
Văn chống tiếng Anh là gì?Văn phòngVăn chống tiếng Anh là Office
Chánh văn phòng và công sở tiếng Anh là gì?Chánh Văn phòngChánh văn phòng và công sở tiếng Anh là:Chief of Office
Phó Chánh công sở tiếng Anh là gì?Phó Chánh Văn phòngPhó Chánh văn phòng công sở tiếng Anh là Deputy Chief of Office
Cục giờ Anh là gì?

Cục

Cục giờ đồng hồ Anh là Department
Cục trưởng tiếng Anh là gì?Cục trưởngCục trưởng giờ Anh là Director
Phó cục trưởng giờ đồng hồ Anh là gì?Phó viên trưởngPhó viên trưởng tiếng Anh là Deputy Director
Vụ giờ Anh là gì?VụVụ tiếng Anh là Department
Vụ trưởng giờ đồng hồ Anh là gì?Vụ trưởngVụ trưởng giờ đồng hồ Anh là Director
Phó Vụ trưởng giờ đồng hồ Anh là gì?Phó Vụ trưởngPhó Vụ trưởng giờ đồng hồ Anh là Deputy Director
Ban tiếng Anh là gì?BanBan giờ đồng hồ Anh là Board
Trưởng Ban giờ đồng hồ Anh là gì?Trưởng BanTrưởng Ban giờ Anh là Head
Phó trưởng ban tiếng Anh là gì?Phó Trưởng BanPhó trưởng ban tiếng Anh là Deputy Head
Chi viên tiếng Anh là gì?Chi cụcChi cục tiếng Anh là Branch
Chi viên trưởng tiếng Anh là gì?Chi cục trưởngChi cục trưởng tiếng Anh là Manager
Chi viên phó giờ Anh là gì?Chi viên phóChi viên phó giờ Anh là Deputy Manager
Phòng tiếng Anh là gì?PhòngPhòng giờ Anh là Division
Trưởng chống tiếng Anh là gì?Trưởng phòngTrưởng chống tiếng Anh là: Head of Division
Phó Trưởng phòng tiếng Anh là gì?Phó Trưởng phòngPhó Trưởng chống tiếng Anh là: Deputy Head of Division

10. Thương hiệu thủ đô, thành phố, tỉnh, quận, huyện, thôn và những đơn vị trực thuộc

Tên tiếng ViệtTên giờ đồng hồ Anh
Thủ đô tp. Hà nội tiếng Anh là gì?Thủ đô Hà NộiThủ đô thủ đô tiếng Anh là hà nội Capital
Thành phố giờ đồng hồ Anh là gì?Thành phố

Ví dụ: tp Hồ Chí Minh

Thành phố tiếngh Anh là City

Ví dụ: Ho đưa ra Minh City

Tỉnh giờ Anh là gì?Tỉnh

Ví dụ: thức giấc Hà Nam

Tỉnh giờ Anh là Province

Ví dụ: Ha phái nam Province

Quận, thị trấn tiếng Anh là gì?Quận, Huyện

Ví dụ: Quận tía Đình

Quận, thị trấn tiếng Anh là District

Ví dụ: cha Dinh District

Xã tiếng Anh là gì?Xã

Ví dụ: thôn Quang Trung

Xã giờ đồng hồ Anh là Commune

Ví dụ: quang quẻ Trung Commune

Phường giờ Anh là gì?Phường

Ví dụ: Phường Tràng Tiền

Phường giờ Anh là Ward

Ví dụ: Trang Tien Ward

Thôn/Ấp/Bản/Phum giờ đồng hồ Anh là gì?Thôn/Ấp/Bản/PhumThôn/Ấp/Bản/Phum giờ Anh là Hamlet, Village
Ủy ban quần chúng. # (các cung cấp từ thành phố trực trực thuộc Trung ương, tỉnh mang đến xã, phường) giờ đồng hồ Anh là gì?Ủy ban quần chúng (các cấp từ thành phố trực thuộc Trung ương, tỉnh mang lại xã, phường)Ủy ban quần chúng. # (các cấp cho từ thành phố trực nằm trong Trung ương, tỉnh đến xã, phường) giờ đồng hồ Anh là People’s Committee
Ví dụ:- ubnd Thành phố hồ nước Chí Minh- ủy ban nhân dân tỉnh lạng ta Sơn– ủy ban nhân dân huyện Đông AnhVí dụ:

– People’s Committee of Ho bỏ ra Minh City- People’s Committee of Lang Son Province– People’s Committee of Dong Anh District

– ủy ban nhân dân xã Mễ Trì giờ Anh là gì?UBND làng mạc Mễ Trì– ubnd xã Mễ Trì giờ đồng hồ Anh là People’s Committee of Me Tri Commune
– ubnd phường Tràng chi phí tiếng Anh là gì?UBND phường Tràng Tiền– ubnd phường Tràng tiền tiếng Anh là People’s Committee of Trang Tien Ward
Văn chống tiếng Anh là gì?

Văn phòng

Văn chống tiếng Anh là Office
Sở tiếng Anh là gì?Sở

Ví dụ: Sở nước ngoài vụ Hà Nội

Sở giờ Anh là Department

Ví dụ: Ha Noi External Relations Department

Ban giờ đồng hồ Anh là gì?BanBan giờ Anh là Board
Phòng (trực ở trong UBND) giờ đồng hồ Anh là gì?Phòng (trực nằm trong UBND)Phòng (trực ở trong UBND) giờ Anh là Committee Division
Thị xã, thị trấn tiếng Anh là gì?:Ví dụ: Thị xóm Sầm SơnThị xã, thị xã tiếng Anh là: Town

Ví dụ: Sam Son Town

11. Chức danh lãnh đạo, cán bộ công chức cơ quan ban ngành địa phương những cấp

Tên tiếng ViệtTên tiếng Anh
Chủ tịch Ủy ban quần chúng. # tiếng Anh là gì?Chủ tịch Ủy ban nhân dânChủ tịch Ủy ban nhân dân tiếng Anh là Chairman/Chairwoman of the People’s Committee
Ví dụ:- chủ tịch Ủy ban nhân dân tp Hà NộiVí dụ:- Chairman/Chairwoman of Ha Noi People’s Committee
– chủ tịch Ủy ban nhân dân tp.hcm tiếng Anh là gì?Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh– chủ tịch Ủy ban nhân dân tp.hcm tiếng Anh là Chairman/Chairwoman of Ho đưa ra Minh thành phố People’s Committee
– chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà nam tiếng Anh là gì?Chủ tịch Ủy ban dân chúng tỉnh Hà Nam– chủ tịch Ủy ban quần chúng tỉnh Hà nam tiếng Anh là Chairman/Chairwoman of Ha nam giới People’s Committee
– quản trị Ủy ban nhân dân thành phố Huế giờ Anh là gì?Chủ tịch Ủy ban nhân dân tp Huế– quản trị Ủy ban nhân dân thành phố Huế giờ đồng hồ Anh là Chairman/Chairwoman of Hue People’s Committee
– chủ tịch Ủy ban quần chúng. # huyện Đông Anh giờ đồng hồ Anh là gì?Chủ tịch Ủy ban quần chúng. # huyện Đông Anh– quản trị Ủy ban nhân dân huyện Đông Anh tiếng Anh là Chairman/Chairwoman of Dong Anh District People’s Committee
– quản trị Ủy ban quần chúng. # xã Đình Bảng tiếng Anh là gì?Chủ tịch Ủy ban quần chúng. # xã Đình Bảng– chủ tịch Ủy ban dân chúng xã Đình Bảng tiếng Anh là Chairman/Chairwoman of Dinh Bang Commune People’s Committee
– chủ tịch Ủy ban quần chúng phường Tràng chi phí tiếng Anh là gì?Chủ tịch Ủy ban quần chúng. # phường Tràng Tiền– quản trị Ủy ban quần chúng. # phường Tràng chi phí tiếng Anh là Chairman/Chairwoman of Trang Tien Ward People’s Committee
Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban quần chúng tiếng Anh là gì?Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dânPhó chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tiếng Anh là Permanent Vice Chairman/Chairwoman of the People’s Committee
Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tiếng Anh là gì?Phó quản trị Ủy ban nhân dânPhó quản trị Ủy ban dân chúng tiếng Anh là Vice Chairman/Chairwoman of the People’s Committee
Ủy viên Ủy ban quần chúng tiếng Anh là gì?Ủy viên Ủy ban nhân dânỦy viên Ủy ban dân chúng tiếng Anh là thành viên of the People’s Committee
Giám đốc Sở giờ Anh là gì?Giám đốc SởGiám đốc Sở giờ Anh là Director of Department
Phó người có quyền lực cao Sở giờ đồng hồ Anh là gì?Phó giám đốc SởPhó chủ tịch Sở giờ đồng hồ Anh là Deputy Director of Department
Chánh văn phòng tiếng Anh là gì?Chánh Văn phòngChánh công sở tiếng Anh là Chief of Office
Phó Chánh văn phòng công sở tiếng Anh là gì?Phó Chánh Văn phòngPhó Chánh văn phòng tiếng Anh là Deputy Chief of Office
Chánh điều tra tiếng Anh là gì?Chánh Thanh traChánh thanh tra tiếng Anh là Chief Inspector
Phó Chánh điều tra tiếng Anh là gì?Phó Chánh Thanh traPhó Chánh thanh tra tiếng Anh là Deputy Chief Inspector
Trưởng chống tiếng Anh là gì?Trưởng phòngTrưởng phòng tiếng Anh là Head of Division
Phó Trưởng chống tiếng Anh là gì?Phó Trưởng phòngPhó Trưởng chống tiếng Anh là Deputy Head of Division
Chuyên viên thời thượng tiêng Anh là gì?Chuyên viên cao cấpChuyên viên thời thượng tiếng Anh là Senior Official
Chuyên viên thiết yếu tiếng Anh là gì?Chuyên viên chínhChuyên viên chính tiếng Anh là Principal Official
Chuyên viên tiếng Anh là gì?Chuyên viênChuyên viên tiếng Anh là: Official
Như vậy, văn phiên bản này cũng đáp ứng nhu cầu phần nào tên các cơ quan ban ngành sở bằng tiếng Anh, hay bộ máy nhà nước vn bằng giờ đồng hồ Anh đã có được ghi khá đầy đủ trong phụ lục này, từ đó giúp thống nhất bạn dạng dịch đối với tên chính quyền đoàn sở.