Trong Mặt Phẳng Oxy Cho Hình Chữ Nhật Abcd

     

Doa > 0nên−2b – 2 > 0 ⇒ b AD→ = (2b + 3; 1 − b) là véctơ chỉ phương của đường thẳng AD.

Bạn đang xem: Trong mặt phẳng oxy cho hình chữ nhật abcd

u→= (2; −1)là véctơ chỉ phương của con đường thẳngAC

⇔ b2 + 2b – 3 = 0 ⇒ b = −3(do(∗))⇒ a = 4.

Khi đóA (4; −3), suy raa + b = 1

Cách 2:GọiA (a; b). VìA ∈ AC: x + 2y + 2 = 0 nêna + 2b + 2 = 0

⇒ a = −2b − 2

Doa > 0nên−2b – 2 > 0 ⇒ b AD→ = (3 + 2b; −1 − b);CD→ = (3 + 2c; 1 − c).

Xem thêm: Phân Tích Nguyên Nhân Thất Bại Của Các Phong Trào Yêu Nước Đầu Thế Kỷ 20

VậyA (4; −3), suy raa + b = 1.Đáp án yêu cầu chọn là:D


Câu trả lời này còn có hữu ích không?


0
0

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ


Câu 1:


Trong khía cạnh phẳng cùng với hệ tọa độOxycho đường thẳngΔ: x − 2y – 5 = 0và các điểmA (1; 2),B (−2; 3),C (−2; 1). Viết phương trình con đường thẳngd, biết đường thẳngdđi qua nơi bắt đầu tọa độ và cắt đường thẳngΔtại điểmMsao cho:MA→+MB→+MC→ bé dại nhất


Câu 2:


Trong mặt phẳngOxy, đến tam giácABCcóA (−4; −1), hai tuyến phố caoBHvàCKcó phương trình theo lần lượt là2x – y + 3 = 0và3x + 2y – 6 = 0. Viết phương trình mặt đường thẳngBCvà tính diện tích s tam giácABC


Câu 3:


Đường tròn trải qua A (2; 4), tiếp xúc với các trục tọa độ tất cả phương trình là


Câu 4:


Đường trực tiếp nào tiếp sau đây tiếp xúc với con đường tròn(x − 2)2 + y2 = 4, tạiM tất cả hoành độxM = 3?


Câu 5:


Trong khía cạnh phẳng tọa độ Oxy, cho bố điểm A (1; 0), B (0; 5) cùng C (−3; −5). Search tọa độ điểm M thuộc trục Oy sao cho3MA→-2MB→+4MC→ đạt giá trị nhỏ dại nhất?


Câu 6:


Cho đường tròn(C): x2 + y2 − 2x + 2y – 7 = 0và mặt đường thẳngd: x + y + 1 = 0. Tìm toàn bộ các đường thẳng tuy nhiên song với con đường thẳngdvà cắt đường tròn (C)theo dây cung bao gồm độ lâu năm bằng2


Câu 7:


Cho A (1; −1),B (3; 2). TìmMtrên trụcOysao choMA2 + MB2nhỏ nhất.

Xem thêm: Viết Phương Trình Hóa Học Phản Ứng: But, Làm Sao Để Nhận Biết But


Câu 8:


Trong khía cạnh phẳng tọa độOxy, mang đến điểmM (4; 1), mặt đường thẳngdquaM,d cắt tiaOx,Oylần lượt tạiA (a; 0),B (0; b)sao mang đến tam giácABO(Olà gốc tọa độ) tất cả diện tích nhỏ nhất. Giá trịa − 4bbằng


Câu 9:


Trong phương diện phẳng với hệ trục Oxy, cho hình vuông vắn ABCD có tâm là điểm I. điện thoại tư vấn G (1; −2) và K (3; 1) theo lần lượt là trọng tâm những tam giác ACD với ABI. Biết A (a; b) với b > 0. Khi đó a2 + b2bằng


Câu 10:


Cho tam giác ABC cóA45;75 với hai trong cha đường phân giác trong gồm phương trình thứu tự là x − 2y – 1 = 0, x + 3y – 1 = 0. Viết phương trình đường thẳng đựng cạnh BC.


Câu 11:


Cho nhì điểmP (1; 6)vàQ (−3; −4)và đường thẳngΔ:2x – y – 1 = 0. Tọa độ điểmNthuộcΔsao cho|NP − NQ|lớn nhất


Câu 12:


Trong khía cạnh phẳng tọa độOxy, tam giácABCcó đỉnhA (−1; 2), trực tâmH (−3; −12), trung điểm của cạnhBClàM (4; 3). GọiI,Rlần lượt là tâm, bán kính đường tròn nước ngoài tiếp tam giácABC. Chọn khẳng định đúng vào các xác minh sau


Câu 13:


Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn trọng tâm I (2; 1), giữa trung tâm G73;43, phương trình con đường thẳng AB: x – y + 1 = 0. Mang sử điểm C (x0; y0), tính 2x0 + y0


Câu 14:


Cho tam giác ABC có diện tích bằng S=32, hai đỉnh A (2; −3) và B (3; −2). Trung tâm G nằm trê tuyến phố thẳng 3x – y – 8 = 0. Tra cứu tọa độ đỉnh C?


Hỏi bài xích
*

Tầng 2, số nhà 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, Việt Nam