Triumph là gì

     
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người thương Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt
*

*

*

*

triumph /"traiəmf/ danh từ
chiến thắng lớn, thành công lớn; thành công lớn thú vui chiến thắng, nụ cười thắng lợi, niềm hân hoangreat was his triumph on hearing...

Bạn đang xem: Triumph là gì

Bạn vẫn xem: Triumph là gì

: nó rất hân hoan lúc được tin...

Xem thêm: Thị Phần ( Market Share Là Gì ? Định Nghĩa, Khái Niệm Những Điều Cơ Bản Cần Biết Cho Marketer

(sử học) lễ khải hoàn, lễ mừng chiến thắng nội rượu cồn từ chiến thắng, giành chiến thắng lớnto triumph over the enemy: chiến thắng kẻ thù vui mừng, hân hoan, mừng cuống (vì chiến thắng)
*

triumph

Từ điển Collocation

triumph noun

ADJ. great, major, remarkable, resounding | little, minor | final, ultimate | latest, new Hollywood"s favourite actor was modest about his latest triumph. | diplomatic, election, electoral, military, political | personal

VERB + TRIUMPH score The union scored a triumph in negotiating a minimum wage within the industry. | hail sth as, see sth as They hailed the signing of the agreement as a major diplomatic triumph.

PREP. in ~ The leading runner raised his arms in triumph. | ~ against their recent triumph against Brazil triumph against seemingly insuperable odds | ~ for The match was a personal triumph for Rivaldo. | ~ in their triumph in the general election | ~ over Her Wimbledon victory was hailed as a triumph over adversity.

PHRASES a moment of triumph, a sense of triumph

Từ điển WordNet

n.

Xem thêm: Các Bài Hát Hay Nhất Của Thu Minh, Những Bài Hát Hay Nhất Của Thu Minh

the exultation of victory

v.

English Synonym and Antonym Dictionary

triumphs|triumphed|triumphingsyn.: conquest success victory winningant.: defeat

Anh-Việt | Nga-Việt | Lào-Việt | Trung-Việt | học từ | Tra câu