TÌM 3 SỐ TỰ NHIÊN LIÊN TIẾP BIẾT TỔNG CỦA CHÚNG BẰNG 941094

     
" class="title-header">Hãy cho biết dãy số trường đoản cú nhiên thường xuyên 1; 2; 3 … 1000 có tất cả bao nhiêu chữ số


Bạn đang xem: Tìm 3 số tự nhiên liên tiếp biết tổng của chúng bằng 941094

*

154365 điểm

trần tiến


*
*Xem thêm: Cos 30 Độ Bang Bao Nhieu - Tìm Giá Trị Chính Xác Cos(30 Độ

*Xem thêm: Tọa Độ Trực Tâm Tam Giác Trong Không Gian, Tọa Độ Trực Tâm Là Gì

Ta gồm :Từ 1 mang lại 9 bao gồm 9 số cùng 9 chữ số.Từ 10 mang lại 99 tất cả 90 số cùng có: ( 90 x 2 ) = 180 chữ số.Từ 100 mang lại 999 có 900 số cùng có: ( 900 x 3 ) = 2700 chữ số.Số 1000 tất cả 4 chữ sốVậy số chữ số của dãy số từ bỏ nhiên liên tiếp 1; 2; 3 … 1000 có toàn bộ là:9 + 180 + 2700 + 4 = 2893ĐS : 2893