Time off là gì

     
a period of time when you vị not work because of illness or holidays, or because your employer has given you permission to bởi vì something else:
get/be given/receive time off Staff can get time off for a close relative"s funeral but not for the funeral of a friend.

Bạn đang xem: Time off là gì


time off for sth Research revealed that more than 241,000 people had been unable khổng lồ take any time off for a holiday in the last year.
additional/extra/more time off The company has introduced a volunteer initiative that lets their workers use flexible schedules lớn take additional time off for projects in the community.

Xem thêm: Cách Trộn Cà Phê Trung Nguyên Ngon, Không Tìm Thấy Trang


 

Muốn học tập thêm?

Nâng cao vốn tự vựng của chúng ta với English Vocabulary in Use từ bỏ nhakhoadenta.com.

Xem thêm: Khái Niệm Về Tình Cảm Là Gì ? Đặc Điểm, Mức Độ, Quy Luật Khái Niệm Của Xúc Cảm Và Tình Cảm

Học các từ bạn cần giao tiếp một biện pháp tự tin.


*

types of energy such as wind power và power from the sun that can be replaced as quickly as they are used

Về việc này
*

*

*

cải tiến và phát triển Phát triển tự điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy đúp chuột các tiện ích tìm kiếm kiếm dữ liệu cấp phép
ra mắt Giới thiệu kĩ năng truy cập nhakhoadenta.com English nhakhoadenta.com University Press cai quản Sự chấp thuận bộ lưu trữ và Riêng tứ Corpus Các luật pháp sử dụng
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 tiếng Việt
Tiếng Anh Từ điển Người học Tiếng Anh Anh Essential Tiếng Anh Mỹ Essential
Tiếng Anh–Tiếng Pháp Tiếng Pháp–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Đức Tiếng Đức–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Indonesia Tiếng Indonesia–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ý Tiếng Ý-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Nhật Tiếng Nhật-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng tía Lan Tiếng tía Lan-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Bồ Đào Nha Tiếng Bồ Đào Nha-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Tây Ban Nha Tiếng Tây Ban Nha–Tiếng Anh
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ English–Ukrainian Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語