THỦY PHÂN HOÀN TOÀN M GAM HỖN HỢP GỒM PEPTIT X VÀ PEPTIT Y

     Bạn đang xem: Thủy phân hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm peptit x và peptit y

Cho X là tetrapeptit Ala-Gly-Ala-Val và Y là tripeptit Gly-Ala-Glu. Thủy phân hoàn toàn m gam lếu hợp gồm X cùng Y, thu được bốn amino axit, trong đó có 3,00 gam glyxin và 5,34 gam alanin. Cực hiếm của m là


Thủy phân hoàn toàn a gam đipeptit Glu-Ala trong dung dịch NaOH dư, đun nóng thu được 45,3 gam hỗn hợp muối. Quý giá của a là:


X là 1 trong peptit mạch hở. Nếu thủy phân không trọn vẹn m gam X chỉ thu được những tripeptit thì tổng trọng lượng của tripeptit là 56,7 gam. Nếu như thủy phân không trọn vẹn m gam X chỉ thu được các đipeptit thì tổng khối lượng của đipeptit là 59,4 gam. Nếu như thủy phân hoàn toàn m gam X thì nhận được a gam một amino axit Y (chỉ có một nhóm -COOH và 1 nhóm -NH2). Giá trị của a là:


X là tetrapeptit Ala-Gly-Val-Ala, Y là tripeptit Val-Gly-Val. Đun nóng m gam lếu láo hợp bao gồm X và Y (có tỉ trọng số mol của X với Y tương ứng là 1 trong : 3) với dung dịch NaOH vừa đủ. Phản bội ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp T. Cô cạn T, nhận được 23,745 gam hóa học rắn khan. Quý giá của m là


Cho E là tetrapeptit Gly-Ala-Ala-Val. Thủy phân trọn vẹn m gam E bằng dung dịch KOH vừa đủ, nhận được 15,66 gam muối. Đun rét m gam E với hỗn hợp HCl dư tới bội phản ứng trả toàn; cô cạn dung dịch sau phản nghịch ứng, nhận được a gam muối khan. Quý hiếm của a là


Hỗn vừa lòng E có 3 peptit X, Y, Z tất cả tỉ lệ mol khớp ứng là 2 : 3 : 4. Tổng số liên kết peptit trong X, Y, Z bé dại hơn 8. Thủy phân hoàn toàn m gam E chiếm được 45 gam Gly, 71,2 gam Ala với 117 gam Val. Giá trị của m gần nhất với


Thủy phân hoàn toàn m gam lếu láo hợp bao gồm một tripeptit với tetrapeptit (đều mạch hở, có tỉ lệ số mol tương ứng là 2 : 1) cùng với 200 gam hỗn hợp NaOH 4% (vừa đủ). Cô cạn hỗn hợp sau phản bội ứng, thu được 23,32 gam muối hạt khan của glyxin, alanin và valin. Cực hiếm của m là


Hỗn đúng theo E tất cả hai peptit mạch hở gồm tỉ lệ mol tương ứng là 1 : 3. Thủy phân hoàn toàn m gam E, thu được láo lếu hợp sản phẩm gồm 10,5 gam glyxin cùng 8,9 gam alanin. Biết tổng số links peptit của hai phân tử peptit trong E bởi 4. Cực hiếm của m là


Hỗn thích hợp T gồm hai peptit mạch hở bao gồm tỉ lệ mol tương ứng là một : 3. Thủy phân hoàn toàn m gam T, thu được láo hợp sản phẩm gồm 16,02 gam alanin và 9,36 gam valin. Biết tổng số link peptit của hai phân tử peptit trong T bằng 5. Giá trị của m là
Xem thêm: Dẫn Chứng Người Lái Đò Sông Đà ” Của Nguyễn Tuân, Dẫn Chứng Người Lái Đò Sông Đà Flashcards

Tripeptit X gồm công thức sau C8H15O4N3. Thủy phân trọn vẹn 0,1 mol X trong 400 ml hỗn hợp NaOH 1M. Cô cạn dung dịch sau làm phản ứng thu được trọng lượng chất rắn là


Cho E là hexapeptit Ala-Gly-Ala-Val-Gly-Val cùng T là tetrapeptit Gly-Ala-Gly-Glu. Thủy phân trọn vẹn m gam lếu láo hợp bao gồm E và T, thu được tứ amino axit, trong đó có 9,00 gam glyxin cùng 7,12 gam alanin. Cực hiếm của m là


Hỗn vừa lòng M tất cả peptit X, peptit Y với peptit Z chúng cấu tạo từ cùng một nhiều loại amino axit và tất cả tổng số đội -CO-NH- trong tía phân tử là 11. Với tỉ trọng nX : nY : nZ = 4 : 6 : 9, thủy phân trọn vẹn m gam M thu được 72 gam glyxin; 56,96 gam alanin và 252,72 gam Valin. Giá trị của m và một số loại peptit Z là


Hỗn phù hợp T có Gly-Ala, Ala-Val và Ala-Ala. Thủy phân hoàn toàn 6,4 gam T, nhận được 7,12 gam tất cả hổn hợp gồm những amino axit. Đun nóng 6,4 gam T với dung dịch HCl dư đến phản ứng trả toàn; cô cạn dung dịch sau bội nghịch ứng, chiếm được m gam muối hạt khan. Giá trị của m là


Hỗn đúng theo X gồm valin (có công thức C4H8NH2COOH)) với đipeptit Glyxylalanin. Cho m gam X vào 100ml dung dịch H2SO4 0,5M (loãng), thu được dung dịch Y. Cho cục bộ Y phản ứng vừa đủ với 100ml hỗn hợp NaOH 1M và KOH 1,75M đun nóng thu được dung dịch chứa 30,725 gam muối. Phần trăm trọng lượng của Valin trong X là :


Peptit X mạch hở gồm công thức phân tử là C15H28O5N4. Thuỷ phân hoàn toàn 0,1 mol X trong hỗn hợp NaOH làm cho nóng thu được m gam các thành phần hỗn hợp muối của các α -aminoaxit (các α-aminoaxit gần như chứa 1 đội -COOH với 1 đội -NH2). Giá trị của m là


*

Trang web share nội dung miễn tổn phí dành cho người Việt.


khóa huấn luyện bài giảng

Hỏi đáp bài xích tập

Giải bài xích tập những môn

bộ đề trắc nghiệm những lớp

Thư viện thắc mắc

tư liệu miễn tầm giá

Thông tin quy định


Tầng 2, số bên 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, nước ta

vietjackteam


Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Vẽ Biểu Đồ Có 2 Trục Tung Là 2 Đơn Vị Khác Nhau Với Gg Sheets

gmail.com

*
*


- người đại diện: Nguyễn Thanh Tuyền