THÊM TỪ TỪ TỪNG GIỌT CỦA 100ML DUNG DỊCH CHỨA NA2CO3

     

Thêm khoan thai từng giọt của 100 ml dung dịch cất Na2CO31,2M và NaHCO30,6M vào 200ml dung dịch HCl 1M, sau làm phản ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp X. Mang đến dung dịch nước vôi vào dư vào dung dịch X thì thu được từng nào gam kết tủa?

lời giải và Đáp án

Thêm từ từ từng giọt của 100 ml dung dịch chứa Na2CO31,2M và NaHCO30,6M vào 200ml hỗn hợp HCl 1M, sau phản ứng trọn vẹn thu được hỗn hợp X. Cho dung dịch nước vôi vào dư vào hỗn hợp X thì thu được 6 gam kết tủa.

Bạn đang xem: Thêm từ từ từng giọt của 100ml dung dịch chứa na2co3

Đáp án đúng: D


Lời giải của GV Vungoi.vn

- Ta có

(egingatheredeginarray*20ln_CO_3^2 - ext = ext 0,12mol \ n_HCO_3^ - ext = ext 0,06 ext mol endarray hfill \= > n_CO_3^2 - :n_HCO_3^ - = 2:1 hfill \

endgathered )

- Khi mang đến từ tự 100 ml dung dịch vào HCl thì cả hai chất đông đảo phản ứng mặt khác theo tỉ lệ thành phần mol

Na2CO3 : NaHCO3 = 1,2 : 0,6 = 2 : 1

- Đặt x là số mol NaHCO3phản ứng => nNa2CO3 = 2x mol

Các bội phản ứng: Na2CO3 + 2HCl → 2NaCl + CO2 + H2O

NaHCO3 + HCl → NaCl + CO2 + H2O

=> nHCl = 0,2 = 2.2x + x => x = 0,04 mol

(eginarray*20ln_CO_3^2 - ,pu ext = ext 0,08mol = > n_CO_3^2 - ,trong,X = 0,12 - 0,08 = 0,04mol \ n_HCO_3^ - ,pu ext = ext 0,04 ext mol = > n_HCO_3^ - ,trong,X = 0,06 - 0,04 = 0,02mol

endarray ext )

Khi trộn nước vôi vào vào X thì sản xuất kết tủa CaCO3 có

$n_CaCO_3= ext n_CO_3^2-+ ext n_HCO_3^-$ = 0,06 mol => m kết tủa = 6 gam


home Đề thi và kiểm tra Lớp 11 Hoá học bài xích tập về muối bột cacbonnat nâng cao cực xuất xắc có giải thuật !!

Thêm từ tốn từng giọt 100 ml dung dịch cất N...

Câu hỏi: Thêm ung dung từng giọt 100 ml dung dịch đựng Na2CO3 1,2M và NaHCO3 0,6M vào 200 ml hỗn hợp HCl 1M. Sau khoản thời gian phản ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp X. đến dung dịch BaCl2 đến dư vào X nhận được m gam kết tủa. Giá trị của m là:

A.

Xem thêm: Cách Cắt Chữ Bằng Giấy - Cách Cắt Chữ Cái Nhanh Chóng Dễ Dàng

9,85

B.7,88


C.

Xem thêm: Nêu Một Số Ứng Dụng Của Sự Nở Vì Nhiệt Của Chất Rắn Trong Đời Sống ?

23,64

D.11,82

Đáp án

B

- hướng dẫn giải

Đáp án B

Chú ý đổ từ tốn muối Na2CO3 cùng NaHCO3 vào dung dịch H2SO4 thì xẩy ra đồng thời những phương trình 2H+ + CO32- → CO2 + H2O (1)2x------> xH+ + HCO3- → CO2 + H2O (2) y -----> y Ta có 2x+ y = 0,2 mol vì chưng phản ứng xẩy ra đồng thời bắt buộc x: y = nCO32- : nHCO3- = 0,12 : 0,06 = 2:1 Ta gồm hệ:

*

Vậy dung dịch X đựng : HCO3- dư : 0,02 mol, CO32- :0,04 molKhi đến dung dịch BaCl2 vào hỗn hợp X thì nBaCO3 = nCO32- = 0,04 mol → mkết tủa = 7,88 gam. Đáp án B

thắc mắc trên ở trong đề trắc nghiệm

bài xích tập về muối cacbonnat cải thiện cực giỏi có giải mã !!

Lớp 11 Hoá học tập Lớp 11 - Hoá học


Thêm thong thả từng giọt 100 ml dung dịch chứa Na2CO3 1,2M và NaHCO3 0,6M vào 200 ml dung dịch HCl 1M. Sau thời điểm phản ứng trọn vẹn thu được dung dịch X. Mang lại dung dịch BaCl2 cho dư vào X thu được m gam kết tủa. Quý hiếm của m là ?