STUCK LÀ GÌ

     
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt nhân tình Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Stuck là gì

*
*
*

stuck
*

stuck /stick/ danh từ loại gậy que củi cán (ô, gươm, chổi...) thỏi (kẹo, xi, xà phong cạo râu...); dùi (trống...) (âm nhạc) que chỉ đạo nhạc (của người chỉ đạo dàn nhạc) (hàng hải), (đùa cợt) cột buồm (nghĩa bóng) fan đần độn; người cứng đờ đờ lần bom (the sticks) (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) miền quêas cross as two sticks (xem) crossin a cleft stick làm việc vào cầm cố bí, ở vào nạm tiến lui đông đảo khóto cut one"s stick (xem) cutto want the stich mong phải đòn ngoại đụng từ stuck đâm, thọc, chọcto stick a pin through something: đâm đinh ghim sang 1 vật gìto stick pigs: chọc tiết lợncake stuck over with almonds: bánh có điểm hạnh nhân cắm, cài, đặt, để, độito stick pen behind one"s ear: cài cây bút sau mái taito stick up a target: dựng bia lênstick your cap on: nhóm mũ lên dán, dínhto stick postage stamp on an envelope: dán tem lên một chiếc phong bìstick no bills: cấm dán quảng cáo cắn (cọc) nhằm đỡ mang đến cây ((thường) + out) ngó, ló; ưỡn (ngựa), chìa (cằm), phình (bụng)...to stick one"s head out of window: ló đầu ra phía bên ngoài cửa sổto stick out one"s chest: ưỡn ngực; vỗ ngực ta đây (ngành in) xếp (chữ) (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) làm sa lầy, làm cho vướng mắc, làm cho trở ngại; giữ giàng ((thường) rượu cồn tính từ thừa khứ)the wheels were stuck: bánh xe bị sa lầyI was stuck in town: tôi bị giữ giàng ở tỉnh (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) làm bối rối, có tác dụng cuống, làm cho lúng túngI"m stuck by this question: tôi bị thắc mắc đóto stick somebody up: có tác dụng ai luống cuống (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) lừa bịp (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) chịu đựng đựng nội cồn từ cắmarrow sticks in target: mũi tên cắn vào bia dựng đứng, đứng thẳnghis hair stuck straight up: tóc nó dựng đứng lên dínhthis envelope will not stick: cái phong bì này không dính ((thường) + out) ló ra, chìa ra, ưỡn ra, nhô ra bám vào, thêm bó với, trung thành vớito stick to lớn the point: dính vào vấn đềto stick lượt thích a bur: bám như đỉa đóifriends should stick together: đồng đội phải thêm bó với nhauto stick to one"s promise: trung thành với chủ với lời hứa hẹn của mìnhare you going to stick in all day?: anh sẽ trong nhà suốt ngày à? sa lầy, mắc, kẹt, vướng, tắc; bị ngăn lại, bị hoãn lại, đi mang lại chỗ bế tắccarriage stuck in the mud: xe cộ bị sa lầyhe got through some ten lines & there stuck: nói phát âm trôi được mười loại rồi tắc tịthe bill stuck in committee: đạo dự dụng cụ bị ngăn sự không được thông qua ở uỷ ban (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) bối rối, luống cuống, lúng túngto stick around (từ lóng) sinh sống quanh lẩn quất gần; lảng vảng gầnto stick at mài miệt làm, chắc chắn tiếp tụcto stick at a task for six hours: miệt mài làm cho một các bước luôn sáu giờ đồng hồ liềnto stick at nothing: ko gì chống trở được; ko từ âm mưu nàoto stick by trung thành với chủ vớito stick down dán, dán lên, dán lại ghi vào (sổ...)to stick it chịu đựng cho cùngto stick out for đòi; đã có được (cái gì)to stick lớn it khiên trì, dính vào (cái gì)to stick up (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) ăn cướp bằng vũ khíto stick up for (thông tục) bênh, bảo đảm an toàn (một người vắng mặt, quyền lợi...)to stick up to ko khúm núm, ko phục tùng; chiến đấu lạito stick fast bị sa lầy một giải pháp tuyệt vọngto stick in one"s gizzard (xem) gizzardto stick in the mud (xem) mudif you throw mud enough, some of it will stick nói xấu một trăm câu, cố gắng nào cũng có người tin một câusome of the money stuck in (to) his fingers hắn hà lạm một ít tiền
Lĩnh vực: hóa học và vật liệubị kẹt (ống khoan)freepoit stuck pipechỗ phải khoan bị kẹtfreepoit stuck pipeđiểm kẹt bắt buộc khoanstuck bearingổ bị tắcstuck casingống chống bị kẹtstuck jointmối nối gắn bằng keostuck outló rastuck pistonpittông kẹtstuck ringvòng áp lực kẹt o bị kẹt (ống khoan) § stuck pipe : ống bị kẹt § stuck pipe log : log ống khoan kẹt § stuck point : điểm kẹt § stuck rods : cần bị kẹt § stuck-point indicator tool : dụng cụ chỉ điểm kẹt

Động từ bất luật lệ (Base form/Past Simple/Past Participle): stick / stuck / stuck

Động tự bất nguyên tắc (Base form/Past Simple/Past Participle): stick / stuck / stuck

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): sticker, stickiness, stick, sticky, stuck, unstuck


*Xem thêm: Cách Khắc Phục Lỗi Truy Vấn Trên Facebook, Kiểm Tra Tương Thích Web: Lỗi Truy Vấn

*

*

stuck

Từ điển Collocation

stuck adj.

VERBS be | become, get | remain | get sth

ADV. firmly | completely, fast I couldn"t budge the drawer?it was stuck fast.

PREP. in She got the key stuck in the lock. | onto, khổng lồ The tiles were stuck firmly to the wall.

Từ điển WordNet


n.

an implement consisting of a length of wood

he collected dry sticks for a campfire

the kid had a candied táo bị cắn dở on a stick

a small thin branch of a treea rectangular quarter pound block of butter or margarinea long implement (usually made of wood) that is shaped so that hockey or polo players can hit a puck or balla long thin implement resembling a length of wood

cinnamon sticks

a stick of dynamite

threat of a penalty

the policy so far is all stick and no carrot

v.

be or become fixed

The door sticks--we will have lớn plane it

endure

The label stuck to lớn her for the rest of her life

cover and decorate with objects that pierce the surface

stick some feathers in the turkey before you serve it

fasten with an adhesive material like glue

stick the poster onto the wall

fasten with or as with pins or nails

stick the photo onto the corkboard

fasten into place by fixing an end or point into something

stick the corner of the sheet under the mattress

pierce with a thrust using a pointed instrument

he stuck the cloth with the needle

pierce or penetrate or puncture with something pointed

He stuck the needle into his finger
Xem thêm: Atrial Fibrillation Là Gì - Định Nghĩa Của Nonvalvular

English Synonym & Antonym Dictionary

sticks|stuck|stickingsyn.: adhere attach cling continue fasten keep on penetrate perforate persevere pierce puncture stabant.: part