Read the following passage and mark the letter a, b, c, or d on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions

     

*

*

*

Read the following passage và mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the correct answer lớn each of the questions

Since water is the basis of life, composing the greater part of the tissues of all living things, the crucial problem of desert animals is khổng lồ survive in a world where sources of flowing water are rare. Và since man’s inexorable necessity is to absorb large quantities of water at frequent intervals, he can scarcely comprehend that many creatures of the desert pass their entire lives without a single drop.Uncompromising as it is, the desert has not eliminated life but only those forms unable to withstand its desiccating effects. No moist- skinned, water-loving animals can exist there. Few large animals are found. The giants of the North American desert are the deer, the coyote, and the bobcat. Since desert country is open, it holds more swift-footed running & leaping creatures than the tangled forest. Its population is largely nocturnal, silent, filled with reticence, & ruled by stealth. Yet they are not emaciated. Having adapted to their austere environment, they are as healthy as animals anywhere else in the word. The secret of their adjustment lies in the combination of behavior và physiology. None could survive if, like mad dogs & Englishmen, they went out in the midday sun; many would die in a matter of minutes. So most of them pass the burning hours asleep in cool, humid burrows underneath the ground, emerging lớn hunt only by night. The surface of the sun-baked desert averages around 150 degrees, but 18 inches down the temperature is only 60 degrees.

Bạn đang xem: Read the following passage and mark the letter a, b, c, or d on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions


Dịch bàiNước là nền tảng của sự sống, nó cấu trúc nên đa phần các tế bào của sinh vật, vấn đề đặc trưng của các sinh đồ vật ở sa mạc là tồn tại trong môi trường xung quanh khan hi hữu nước. Và bởi vì nhu cầu nhu yếu và không đổi khác của con tín đồ là dung nạp lượng khủng nước một trong những khoảng thời hạn thường xuyên, họ hi hữu khi đọc được rằng có rất nhiều sinh đồ sống cả đời nhưng không phải một giọt nước nào. Một điều chắc hẳn rằng là sa mạc không có tác dụng tận khử đi sự sống nhưng chỉ có những dạng sống tất yêu chịu được tác động khô hạn của nó. Phần đông loài động vật hoang dã da ẩm, ưa nước không thể tồn tại ở đây. Chỉ hoàn toàn có thể thấy một vài động vật to mập như: sa mạc Bắc Mĩ gồm hươu, chó sói đồng cỏ với linh miêu. Do sa mạc là lãnh địa rộng lớn, trong số đó tồn tại những loài thú chạy cấp tốc và nhảy giỏi hơn so với làm việc trong rừng rậm. Dân số phần nhiều là đa số loài ăn uống đêm, yên tĩnh, trầm lặng, với ngậy tràn sự yên ổn ắng. Mặc dù nhiên, chúng không nhỏ xíu yếu. Đã ưa thích nghi với môi trường khắc nghiệt, chúng khỏe mạnh hệt như những động vật ở bất kì ở đâu khác trên thay giới. Kín đáo của sự ưng ý nghi của chúng nằm ở vị trí việc kết hợp của hành vi và sinh lý học. Ko ai hoàn toàn có thể sống sót nếu, y hệt như những con chó điên và những người Anh, bọn chúng đi ra ngoài vào buổi thân trưa; nhiều trong số chúng sẽ chết chỉ vào vài phút. Do vậy, phần đông chúng thừa qua đầy đủ giờ lạnh thiêu cháy trong số những hang ổ non mẻ, không khô ráo bên bên dưới mặt đất, và chỉ còn đi săn vào ban đêm. Bề mặt của sa mạc bị nắng hun đốt trung bình khoảng 150 độ, cơ mà 18 inch ở phía bên dưới nhiệt độ chỉ cần 60 độ.


*

Câu 0. The tác giả mentions all the following as examples of the behavior of desert animals EXCEPT______.

A. they are watchful & quiet.

B. they sleep during the day.

C. they dig trang chủ underground.

D. they are noisy và aggressive.


Đáp án D

Đáp án D.Tác giả kể tới toàn bộ những điều sau đây như là rất nhiều ví dụ của hành vi của động vật hoang dã xa mạc, NGOẠI TRỪ______.A. Chúng an ninh và lặng tĩnh. B. Bọn chúng ngủ vào ban ngày. C. Bọn chúng đào tổ bên dưới lòng đất. D. Chúng ồn ã và hiếu chiến. Dẫn chứng ở phần 2: “Its population is largely nocturnal (B), silent, filled with reticence (B), và ruled by stealth. <…>. So most of them pass the burning hours asleep in cool, humid burrows underneath the ground (C), emerging khổng lồ hunt only by night” – (Dân số nhiều phần là đều loài ăn uống đêm, lặng tĩnh, trầm lặng, và ngậy tràn sự lặng ắng. <…>.Vì vậy, phần nhiều chúng rất nhiều vượt qua gần như giờ phút lạnh thiêu đốt trong số những hang ổ non mẻ, không khô thoáng bên dưới mặt đất, còn chỉ đi săn vào ban đêm).


A. healthy animals live longer lives.

B. living things adjust lớn their environment.

C. desert life is colorful và diverse.

D. water is the basis of desert life.


Đáp án B

Đáp án B.Chúng ta hoàn toàn có thể suy luận trường đoản cú đoạn văn rằng ______.A. động vật trẻ trung và tràn trề sức khỏe sống lâu hơn. B. Sinh thứ sống thích hợp nghi với môi trường xung quanh. C. Cuộc sống sa mạc đầy màu sắc và đa dạng. D. Nước là nền tảng gốc rễ của cuộc sống thường ngày trên sa mạc. Bằng chứng ở doạn 2: “Having adapted khổng lồ their austere environment, they are as healthy as animals anywhere else in the word.” – (Đã mê thích nghi được với môi trường thiên nhiên sống khắc nghiệt, chúng mạnh mẽ như mọi loài động vật hoang dã ở bất kì ở đâu khác trên cầm cố giới.).


A. are smaller and fleeter than forest animals.

B. are more active during the day than those in the tangled forest.

C. live in an accommodating environment.

D. are not as healthy as those anywhere else in the world.

Xem thêm: Soạn Bài Hát Ai Trồng Cây - Tập Đọc Lớp 3: Bài Hát Trồng Cây


Đáp án A

Đáp án A.Theo đoạn văn, mọi sinh thiết bị ở sa mạc ______. A. Nhỏ tuổi hơn và nhanh hơn so với động vật hoang dã sống vào rừng. B. Vận động mạnh rộng vào buổi ngày so với gần như sinh vật dụng trong rừng rậm. C. Sống trong một môi trường thiên nhiên dễ ham mê nghi. D. Ko khoẻ giống như các sinh vật dụng ở chỗ khác trên thay giới. Dẫn chứng ở chỗ đoạn 2: “Few large animals are found. <…>. Since desert country is open, it holds more swift-footed running và leaping creatures than the tangled forest.” – (Chỉ một vài loài động vật hoang dã to khủng được tìm thấy. <…>. Do sa mạc là lãnh địa rộng lớn, trong số đó tồn tại những loài thú chạy nhanh và nhảy giỏi hơn so với làm việc trong rừng rậm).


A. moist-skinned animals.

B. many large animals.

C. water-loving animals.

D. the coyote & the bobcat.


Đáp án D

Đáp án D.Cụm tự “those forms” sinh hoạt trong đoạn văn kể tới tất cả những loài sau đây, NGOẠI TRỪ ______.A. động vật hoang dã da ẩm. B. động vật hoang dã to lớn. C. động vật hoang dã ưa nước. D. Chó sói đồng cỏ với linh miêu. Dẫn chứng ở đầu đoạn 2: “Uncompromising as it is, the desert has not eliminated life but only those forms unable to lớn withstand its desiccating effects. No moist- skinned, water-loving animals can exist there. Few large animals are found” – (Một điều chắc chắn rằng là sa mạc không làm cho tận diệt đi sự sống nhưng chỉ có các dạng sống quan yếu chịu được những tác động khô hạn của nó. Các loài động vật hoang dã da ẩm, ưa nước thiết yếu tồn tại sinh sống đây. Chỉ gồm vài loài động vật hoang dã lớn là được search thấy). => “those form” ám chỉ tới số đông loài động vật không phù hợp với môi trường thô hạn nghỉ ngơi xa mạc (trong kia có động vật da ẩm, động vật hoang dã to mập và động vật ưu nước).


Đáp án A

Đáp án A. Từ “them” nghĩa là______.A. đụng vậtB. PhútC. Con ngườiD. Nước“them” ở đấy là chỉ hầu như loài động vật hoang dã sống ngơi nghỉ xa mạc. Nhất thời dịch: “So most of them pass the burning hours asleep in cool, humid burrows underneath the ground, emerging to hunt only by night” – (Vì vậy, phần lớn chúng quá qua rất nhiều giờ phút nóng thiêu đốt giữa những hang ổ non mẻ, lúc nào cũng ẩm ướt bên bên dưới mặt đất, và chỉ còn đi săn vào ban đêm).


Đáp án D

Đáp án D.Câu hỏi trường đoản cú vựng. Từ bỏ “emaciated” trong đoạn văn ngay gần nghĩa với______.A. Wild (adj): hoang dã.B. Unmanageable (adj): không quản lí được.C. Cunning (adj): khéo léo, xảo quyệt. D. Unhealthy (adj): không khỏe mạnh. Emaciated (adj): nhỏ xíu gò, hốc hác = D. Unhealthy. Lâm thời dịch: “Its population is largely nocturnal, silent, filled with reticence, và ruled by stealth. Yet they are not emaciated” – (Dân số phần lớn là hầu hết loài ăn đêm, yên ổn tĩnh, trầm lặng, với ngậy tràn sự lặng ắng. Mặc dù nhiên, chúng không hề nhỏ xíu yếu.).


A. water is an essential part of his existence.

B. very few large animals are found in the desert.

C. sources of flowing water are rare in a desert.

D. water composes the greater part of the tissues of living things.


Đáp án A

Đáp án A.Con người khó có thể hiểu được lý do nhiều loài động vật hoang dã sống cả đời trong sa mạc, cũng chính vì ______. A. Nước là một phần thiết yếu trong sự trường tồn của họ. B. Hết sức ít loài động vật hoang dã lớn được tìm thấy trong sa mạc. C. Các nguồn nước thường hiếm hoi ở sa mạc. D. Nước tạo nên đa phần các tế bào sống. Dẫn chứng tại vị trí đầu của đầu đoạn văn: “Since water is the basis of life <…>. Và since man’s inexorable necessity is to absorb large quantities of water at frequent intervals, he can scarcely comprehend that many creatures of the desert pass their entire lives without a single drop.) – (Nước là gốc rễ của sự sống, nó cấu trúc nên phần lớn các tế bào của sinh vật,<…>. Và chính vì nhu cầu cần phải có và không chuyển đổi của con bạn là dung nạp lượng to nước trong những khoảng thời gian thường xuyên, phải họ thi thoảng khi đọc được rằng có rất nhiều sinh thiết bị sống cả đời nhưng không đề nghị một giọt nước nào.)


A. “Man’s Life in a Desert Environment”

B. “Desert Plants”

C. “Animal Life in a Desert Environment”

D.

Xem thêm: Viết Phương Trình Đường Tròn Qua Phép Tịnh Tiến Đường Tròn Qua Phép Tịnh Tiến

“Life Underground”


Đáp án C

Đáp án C.Tiêu đề đến đoạn văn này rất có thể là ______.A. "Cuộc sinh sống của con fan trong môi trường thiên nhiên sa mạc" B. “Thực đồ vật ở sa mạc” C. "Cuộc sinh sống của động vật hoang dã trong môi trường xung quanh sa mạc" D. "Cuộc sống bên dưới lòng đất"Nội dung thiết yếu của đoạn văn là nói tới Những loài động vật hoang dã sống trên xa mạc, buộc phải tiêu đề cân xứng chỉ bao gồm C.


*


Liên hệ

nhakhoadenta.com