On the whole nghĩa là gì

     

Năm trận đấu tốt nhất trong thời gian ngày Boxing đông đảo thời đại mà bạn phải biết
Bạn đang xem: On the whole nghĩa là gì

2 Thông dụng2.1 Tính từ2.2 Danh từ2.3 cấu trúc từ3 chuyên ngành3.1 Toán & tin3.2 chuyên môn chung4 những từ liên quan4.1 trường đoản cú đồng nghĩa4.2 từ bỏ trái nghĩa /həʊl/

Thông dụng

Tính từ

bình an vô sự, ko suy suyển, không hư hỏngto escape with a whole skinthoát ngoài mà an toàn vô sựto come back wholetrở về an toàn vô sự Đầy đủ, nguyên vẹn, nguyên chất, trọn vẹn, toàn bộmy whole energytoàn bộ nghị lực của tôito swallow it wholenuốt chửngthe whole countrytoàn quốcby three whole dayssuốt cả ba ngày (từ cổ,nghĩa cổ) khoẻ mạnh

Danh từ

Toàn bộ, vớ cả, toàn thểthe whole of my moneytất cả tiền giấy tôiI cannot tell you the whole of ittôi không thể kể mang đến anh biết tất cả đượcas a wholetoàn bộ, tất cả, thành một khối; nói chungupon (on) the wholetổng cộng, tính hết các lẽ, tổng quátWhole Life Insurance, or Whole of Life Assurance Một Lọai bảo đảm Nhân lâu (toán học) tổng

kết cấu từ

to do something with one”s whole heart toàn chổ chính giữa toàn ý thao tác làm việc gì

chăm ngành

Toán & tin

toàn bộ, tất cả, nguyên

Kỹ thuật bình thường

nguyên tổng thể

các từ liên quan

từ đồng nghĩa

adjectiveaccomplished , aggregate , all , choate , completed , concentrated , conclusive , consummate , every , exclusive , exhaustive , fixed , fulfilled , full , full-length , gross , inclusive , in one piece , integral , outright , perfect , plenary , rounded , total , unabbreviated , unabridged , uncut , undivided , unexpurgated , unqualified , utter , complete , developed , faultless , flawless , good , in good order , intact , inviolate , mature , mint , preserved , replete , safe , ship-shape , solid , sound , thorough , together , undamaged , unharmed , unhurt , unimpaired , uninjured , unmarred , unmutilated , unscathed , untouched , without a scratch , able-bodied , better , cured , fit , hale , healed , hearty , in fine fettle , in good health , recovered , right , robust , sane , strong , well , wholesome , entire , intensive , unswerving , unblemished , unbroken , healthful , en bloc , en masse , in toto , maiden , panoramic , synoptic , unitary , unmotivated , wholly nounaggregate , aggregation , all , amount , assemblage , assembly , being , big picture , body , bulk , coherence , collectivity , combination , complex , ensemble , entirety , entity , everything , fullness , gross , hook line and sinker , integral , jackpot * , linkage , lock stock and barrel , lot , lump , oneness , organism , organization , piece , quantity , quantum , result , sum , summation , sum total , supply , system , the works , totality , unit , unity , whole ball of wax , whole enchilada , whole nine yards , whole shebang , total , absolute , analysis , complete , cured , entire , entirely , fit , fixed , full , gestalt , hale , healthy , intact , integer , integrality , integrity , macrocosm , one , perfect , plenitude , plenum , sound , synthesis , thorough , totally , unbroken , uncut , undamaged , undivided , unhurt , unimpaired , uninjured , unscathed , wholeness

từ trái nghĩa

adjectivefractional , incomplete , part , partial , broken , deficient , imperfect , insufficient , hurt , impaired , sick , unhealthy nounpart , disintegration , fraction , portion kỹ thuật chung, xem thêm chung, Thông dụng, Toán & tin, từ điển oxford, trường đoản cú điển đồng nghĩa tiếng anh, chuyên mục: Hỏi Đáp
Xem thêm: “ Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Tiếng Anh Là Gì ? Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Tiếng Anh Là Gì

What Is The Meaning Of ” Fresh Graduate Là Gì, Fresh Graduate Meaning


Xem thêm: Nghĩa Của Từ Sơ Suất Là Gì, Sơ Suất Hay Sơ Xuất, Từ Nào Mới Đúng Chính Tả

*
admin

Read Next →