Nhạc phụ là gì

     

Tiếng xưng hô của người việt nam rất nhiều dạng, một đại từ nhân xưng gồm thể chứa được nhiều cách xưng hô không giống nhau. Ở ngôi thứ nhất số ít người ta rất có thể nói: tôi, tao, mình…, còn ngôi đầu tiên số những thì nói: chúng ta, chúng tao, chúng mình, lũ tao…Đại từ nghỉ ngơi ngôi sản phẩm hai, thứ bố cũng vậy.Bạn sẽ xem: phụ vương là gì

Trong quan hệ gia tộc giờ xưng hô cũng vô cùng phong phú, bao gồm cả phương ngữ. Ví dụ như giờ đồng hồ gọi thân phụ mẹ: ba, bố, thầy, tía, cậu, má, mợ, me, măng, bu, bầm, u…, ấy là chưa kể những tiếng đã hết được sử dụng thời buổi này như áng (cha), nạ (mẹ)…Riêng về cách xưng hô của vợ ông chồng đã bao gồm trên 70 cách: anh – em, ông xã – bà xã, tôi – mình, ck ơi – bà xã ơi…

Vào thời phong kiến, cách xưng hô của người việt nam cũng đa dạng chủng loại không kém và rất nhiều gì, do hoàn cảnh lịch sử, cũng chịu ảnh hưởng bởi Trung Hoa. Điều này miêu tả rõ qua hầu như văn bạn dạng Nôm. Vào chữ Nôm, chữ 姨(em mẹ) viết giống hệt như chữ di姨trong Hán ngữ,chữ cậu舅viết hệt nhau và thuộc nghĩa với chữ cữu舅trong Hán ngữ,chữ dượng仗,tuy viết khá khác một chút, tuy nhiên vẫn cùng nghĩa với chữ trượng丈trong Hán ngữ… Nói vậy nên không tức là dân ta sao chép hoàn toàn biện pháp viết với xưng hô của bạn Trung Hoa, bằng chứng là chữ chị姉và anh嬰đều viết khác chữ tỉ妣và huynh兄trong Hán ngữ; chữ em gái có hai giải pháp viết là㛪và腌, vẫn rất khác với chữ muội妹 trong Hán ngữ, chữ em trai俺cũng viết không giống với chữ đệ弟trong Hán ngữ.Bạn sẽ xem: phụ vương là gì

Ở đây, cửa hàng chúng tôi xin reviews cách xưng hô cùng thứ bậc gia tộc, thôn hội thời phong kiến ở nước ta, tương ứng với cách xưng hô cùng thứ bậc của Trung Hoa:

TỔ TIÊN – ÔNG BÀ

Ông bà những đời trước:tiên tổ先祖.Bạn đã xem: Nhạc phụ là gì

Tổ tiên xa:viễn tổ遠祖.

Bạn đang xem: Nhạc phụ là gì

Ông tổ cao nhất trong họ:gọi là cao tổ高祖(còn dùngđể gọingười từ đời ông nội trở lên hai đời nữa).

Ông tổ đầu tiên hoặc tín đồ khai sáng tông phái:sơ tổ初祖.

Ông sơ (cha của ông cố):cao tổ phụ高祖父.

Bà sơ (mẹ của ông cố):cao tổ mẫu高祖母.

Cha của ông núm ngoại:ngoại cao tổ phụ外高祖父.

Mẹ của ông nỗ lực ngoại:ngoại cao tổ mẫu外高祖母.

Ông rứa (cha của ông nội):tằng tổ曾祖, tằng tổ phụ曾祖父.

Bà nạm (mẹ của ông nội):tằng tổ mẫu曾祖母.

Ông thế (cha của ông ngoại):ngoại tằng tổ phụ外曾祖父.

Bà thế (má của ông ngoại):ngoại tằng tổ mẫu外曾祖母.

Ông bà (cha bà bầu của phụ huynh mình):tổ祖.

Ông bà nội:tổ phụ mẫu祖父母.

Ông nội:nội tổ phụ內祖父.

Bà nội:nội tổ mẫu內祖母.

Ông ngoại:ngoại tổ phụ外祖父, còn gọi là ngoại công外公.

Bà ngoại:ngoại tổ mẫu外祖母, nói một cách khác là Ngoại Bà外婆.

Bà ơi (tiếng điện thoại tư vấn bà):a bà阿婆.

Tiếng xưng ông nội mình với người khác:gia tổ家祖.

Tiếng xưng bà nội mình đối với người khác:gia tổ mẫu家祖母.

Tiếng xưng ông nội đã chết:nội tổ khảo內祖考.

Tiếng xưng bà nội sẽ chết:nội tổ tỷ內祖妣.

Ông nội vợ:nhạc tổ phụ岳祖父.

Bà nội vợ:nhạc tổ mẫu岳祖母.

Tiếng xưng ông nội bà xã đã chết:nhạc tổ khảo岳祖考.

Tiếng xưng bà nội bà xã đã chết:nhạc tổ tỷ岳祖妣.

Ông bà ngoại:ngoại tổ phụ mẫu外祖父母.

Ông ngoại:ngoại tổ phụ外祖父, còn được gọi là ngoại công外公.

Bà ngoại:ngoại tổ mẫu外祖母, có cách gọi khác là ngoại bà外婆.

Tiếng xưng ông ngoại đã chết:ngoại tổ khảo外祖考.

Tiếng xưng bà ngoại đã chết:ngoại tổ tỷ外祖妣.

CHA MẸ

Cha mẹ (tiếng kính xưng):cao đường高堂,đường thượng堂上.

Cha mẹ:song thân雙親, xuân huyên椿萱.

Cha:xuân đình椿庭.

Cha (con gọi):phụ thân父親.

Cha ruột:thân phụ親父, sinh phụ生父.

Cha ghẻ, phụ vương kế:kế phụ繼父.

Cha nuôi:nghĩa phụ義父,giả phụ假父, còn được gọi làdưỡng phụ養父.

Cha đỡ đầu:nghĩa phụ義父.

Cha tôi (tiếng xưng phụ thân mình đối với người khác):gia phụ家父,gia nghiêm家嚴.

Cha chết chưa chôn:cố phụ故父.

Cha bị tiêu diệt đã chôn:hiển khảo顯考.

Cha chết đã lâu:tiên phụ先父,tiên khảo先考.

Bạn của cha:phụ chấp父執.

Mẹ:nương娘,mẫu thân母親, nội thân內親.

Mẹ:a mẫu阿母(còn dùng để chỉ vú em, vú nuôi, nhũ mẫu).

Mẹ ruột:Sanh mẫu生母,từ mẫu慈母,thân mẫu親母:

Mẹ chính(con dòng chính và thứ gọi vợ lớn của cha):đích mẫu嫡母.

Mẹ lắp thêm (con dòng thiết yếu và thứ điện thoại tư vấn vợ nhỏ tuổi của cha):thứ mẫu庶母.

Mẹ ghẻ:kế mẫu繼母.

Mẹ kế:vãn nương晚娘.

Mẹ kế, mẹ ghẻ:di nương姨娘.

Mẹ nuôi:dưỡng mẫu養母.

Mẹ có ông xã khác:giá mẫu嫁母.

Mẹ bị phụ thân từ bỏ:xuất mẫu出母.

Mẹ chết chưa chôn:cố mẫu故母.

Mẹ chết đã chôn:hiển tỉ顯妣.

Người bà mẹ đã chết:tiên mẫu先母,tiên tỉ先妣, tiên từ先慈,hiển tỉ顯妣.

Tiếng fan cư tang bà mẹ tự xưng:ai tử哀子.

Con của vợ nhỏ tuổi kêu vk lớn của phụ thân là:đích mẫu嫡母.

Vợ bé nhỏ của cha:thứ mẫu次母hay chư mẫu諸母.

Vú em, vú nuôi:nhũ mẫu乳母, nãi ma奶媽.

Tiếng xưng mẹ mình đối với người khác:gia mẫu家母,gia từ家慈.

Tiếng chỉ bố mẹ người đối diện:lệnh đường令堂.

Tiếng gọi phụ vương người khác:lệnh nghiêm đường令嚴堂, lệnh thông đường令通?堂,lệnh xuân đường令椿堂.

Tiếng tôn xưng bà mẹ người khác:lệnh mẫu令母,lệnh từ令慈,tôn đường尊堂, lệnh trường đoản cú đường令慈堂, huyên đường萱堂,lệnh huyên đường令萱堂.

Tiếng call em gái giỏi chị của mẹ:di nương姨娘, còn gọi làtòng mẫu從母.

Tiếng gọi mẹ của đồng đội hoặc của chúng ta đồng học:bá mẫu伯母.

Tiếng gọi tín đồ thiếp của cha:di mẫu姨母.

Tiếng gọi phụ thân của fan lớn tuổi rộng mình:bá phụ伯父.

Tiếng gọi phụ thân của bằng hữu hoặc bạn đồng học:bá phụ伯父.

Tiếng điện thoại tư vấn em gái tốt chị của mẹ:di mẫu姨母.

Tiếng gọi mẹ của anh em hoặc của người sử dụng đồng học:bá mẫu伯母.

ANH CHỊ EM

Anh (cùng ruột thịt):huynh兄.

Anh em:huynh đệ兄弟, côn đệ昆弟.

Anh và em gái:huynh muội兄妹.

Anh em ruột:bào huynh đệ胞兄弟.

Anh ruột:bào huynh胞兄.

Anh cả, anh trưởng:bá伯,đại huynh大兄,đại ca大哥.

Anh: ca哥, ca ca哥哥.

Anh học thuộc thầy:sư huynh師兄.

Anh em ruột:thân huynh đệ親兄弟.

Anh ruột:bào huynh胞兄.

Anh họ:biểu ca表哥.

Anh tôi (tiếng gọi anh khi rỉ tai với người khác):gia huynh家兄.

Anh tôi (khiêm từ):tệ huynh敝兄.

Anh (tiếng tôn xưng anh trai tín đồ khác):lệnh huynh令兄.

Anh em họ (con chú bác):đích đường huynh đệ嫡堂兄弟, đường huynh đệ堂兄弟hay tòng huynh đệ從兄弟.

Anh em chúng ta (con cô, nhỏ cậu, bé dì):biểu huynh đệ表兄弟.

Anh em cùng một cụ:tụng đường從堂.

Anh em và một kị:tái tụng đường再從堂.

Anh với em trai của vợ:nội huynh đệ內兄弟.

Người lũ anh:huynh trưởng兄長.

Chị:tỉ姊,tỉ tỉ姊姊, thơ thơ姐姐.

Chị em gái:tỉ muội姊妹.

Chị em ruột:bào tỉ muội胞姊妹.

Chị ruột:bào tỉ胞姊.

Chị:tỉ姊, tỉ tỉ姊姊.

Chị (gọi thân mật):hiền tỉ賢姊.

Chị gái kết nghĩa:nghĩa tỉ義姊

Chị họ:biểu tỉ表姊.

Chị em bọn họ (con cô, nhỏ cậu, bé dì):biểu tỉ muội表姊妹.

Em trai:đệ弟.

Em trai ruột:bào đệ胞弟, nói một cách khác là xá đệ舍弟.

Em (tiếng gọi bạn khác một giải pháp thân mật):tiểu lão đệ小老弟.

Em trai của tín đồ khác (tiếng tôn xưng em trai fan khác):lệnh đệ令弟.

Em tôi (tiếng xưng em mình đối với người khác):gia đệ家弟.

Em trai (tiếng người anh gọi em trai):thúc叔.

Em trai (tiếng chị dâu gọi em trai của chồng):thúc叔.

Em trai của chồng:đệ娣.

Em trai (tiếng tôn xưng em trai người khác):lệnh đệ令弟.

Em trai họ:biểu đệ表弟.

Em nó (khiêm từ, tiếng nhằm gọi những người thân, hay được sử dụng cho hàng bên dưới mình):xá đệ舍弟.

Em gái:muội妹, tè muội小妹.

Em gái ruột:bào muội胞妹,còn điện thoại tư vấn là xá muội舍妹.

Em gái (gọi thân mật):hiền muội賢妹.

Em gái - thời xưa chị em thuộc lấy một chồng, chị call em là:đễ娣.

Em gái - thời xưa phiếm xưng em gái là:đễ娣, nói một cách khác là muội muội妹妹.

Em gái kết nghĩa, em gái nuôi:nghĩa muội義妹.

Em gái họ:biểu muội弟妹.

Tiếng tôn xưng em gái bạn khác:lệnh muội令妹.

Tiếng người chồng gọi em gái của bà xã mình:di muội姨妹.

Anh em chú bác:đồng đường huynh đệ同堂兄弟(gọi tắt là mặt đường huynh đệ堂兄弟),

Anh em cùng một cụ:tụng đường從堂.

Anh em và một kị:tái tụng đường再從堂.

DÂU RỂ

Chàng rể:sanh甥, tế壻, đàn bà tế女婿.

Người rể hiền hậu tài:hiền tế賢婿.

Con rể:bán tử半子.

Ông gia và bé rể:cữu sanh舅甥.

Ôngnhạc:nhạc trượng岳丈.

Người nam nhi ở rể chỗ nhà vợ:chuế tế贅壻.

Anh rể:tỉ trượng姊丈, tỉ phu姊夫.

Anh rể (tiếng xưng hô giữa anh em rể):khâm huynh襟兄.

Em rể:muội trượng妹丈, muội phu妹夫,còn call là khâm đệ襟弟.

Em rể (tiếng xưng hô giữa anh em rể):khâm đệ襟弟.

Nàng dâu:phụ婦.

Dâu lớn, dâu cả:trưởng tức長媳.

Dâu thứ:thứ tức次媳.

Dâu út:quý tức季媳

Bà sui:thân gia mẫu親家母.

Chị dâu:tẩu嫂,tẩu tẩu嫂嫂.

Chị dâu (tiếng đàn bà call chị dâu):mỗ姆.

Chị dâu (tiếng xưng chị dâu mình so với người khác):gia tẩu家嫂.

Chị dâu:tẩu嫂,tợ phụ似婦,tẩu tử嫂子,huynh tẩu兄嫂.

Em dâu:đệ phụ弟婦,đệ tức弟媳.

Con dâu:nữ tế女婿,tức phụ媳婦.

VỢ CHỒNG

Vợ:thê妻,phụ婦.

Vợ (cách gọi thông tục):gia tiểu家小.

Vợ con: cung thất宮室,thê tử妻子,gia tiểu家小.

Vợ chính, vk cả, vk lớn:đích thê嫡妻,chính thê正妻,phát thê髮妻, thiết yếu thất正室haychủ phụ主婦(từ này còn dùng để gọi nữ giới chủ nhân).

Vợ sau, vk lẽ:kế thất繼室.

Vợ lẽ, thiếp (ngày xưa):di thái thái姨太太.

Vợ lẽ, phụ nữ hầu, thiếp:tiểu小.

Vợ bé, vợ hầu, thiếp:thứ thê:次妻, trắc thất測室,bàng thê傍妻.

Vợ bị ck bỏ:xuất thê出妻.

Vợ (người ông xã gọi):phu nhân夫人,nội tử內子, nội nhân內人, nhân tiện nội賤內.

Vợ (người chồng gọi thân mật):hiền thê賢妻, ái thê嬡妻, nương tử娘子.

Tiếng tôn xưng so với vợ:phu nhân夫人.

Vợ vụng của chính mình (cách nói khiêm tốn):拙妻chuyết thê, chuyết kinh拙荊.

Từ gọi fan vợ:nội tướng內相.

Từ gọi họ hàng bên vợ:nội thân內親.

Gia đình mặt vợ:nhạc gia岳家(từ này hay hiểu có tác dụng làcha vợ).

Cha vợ:nhạc phụ岳父, có cách gọi khác là trượng nhân丈人,ngoại phụ外父,nhạc trượng岳丈hay trượng nhân phong丈人峰(do ngọn núi Trượng Nhân phong丈人峯có hình dạng y hệt như ông già nên cha vợ được hotline là nhạc trượng, trượng nhân phong).

Cha vợ (sống):nhạc phụ岳父.

Cha bà xã (chết) :ngoại khảo外考.

Mẹ vợ:ngoại cô外姑, còn được gọi là ngoại mẫu外母.

Mẹ vợ (sống):nhạc mẫu岳母.

Mẹ bà xã (chết):ngoại tỉ外妣.

Anh vợ:thê huynh妻兄, đại cựu大舅, ngoại huynh外兄.

Chị vợ:đại di大姨.

Em trai của vợ:ngoại đệ外弟,thê đệ妻弟, đái cựu tử小舅子.

Em gái của vợ:tiểu di tử小姨子, thê muội妻妹.

Tiếng người ông chồng gọi em gái của vợ mình:di muội姨妹.

Anh cùng em trai của vợ:nội huynh đệ內兄第.

Vợ của bạn anh:tự phụ姒婦.

Vợ của người em:đệ phụ娣婦.

Vợ chồng:đồng thất同室,gia thất家室, phu thê夫妻.

Vợ chồng, đôi lứa:kháng lệ伉儷.

Vợ ck (tiếng gọi vợ ông xã người khác một bí quyết lịch sự):hiền chống lệ賢伉儷.

Chồng:phu夫.

Chồng (người bà xã gọi):郎lang, lang quân郎君, tướng mạo công相公,lương nhân良人,phu tế夫壻,trượng phu丈夫,lương phu良夫.

Chồng trước:tiền phu前夫.

Cha mẹ chồng:cô chương姑嫜, cữu cô舅姑, công cô公姑, công bà公婆.

Cha chồng:chương嫜, chương phụ嫜父, quân phụ君父, công công公公.

Mẹ ông chồng (cách con dâu gọi):cô姑.

Mẹ chồng:quân mẫu君母.

Vợ gọi mẹ ck là: đại gia大家.

Anh ông xã (đàn bà gọi):bá伯,đại bá大伯,phu huynh夫兄.

Chị chồng:đại cô大姑.

Em trai của chồng:phu đệ夫弟, đái thúc小叔.

Em gái của chồng:tiểu cô小姑.

Em gái của ông xã (cách chị dâu gọi):cô姑.

Vợ của em chồng:tiểu thẩm小嬸.

Chồng gọi người vk của anh em vợ bản thân là:cữu tẩu舅嫂.

Tiếng xưng hô so với người khác để chỉ người vk của mình:nội nhân內人haynội tử內子.

CHÚ - THÍM - BÁC

Chú hoặc bác trai nói chung:chư phụ諸父.

Từ gọi bình thường chú cùng bác:thúc bá叔伯.

Chú:thúc叔, thúc thúc叔叔.

Chú:thúc phụ叔父.

Chú ruột:thúc phụ叔父, con đường thúc堂叔(mình tự xưng là mặt đường Tôn堂孫).

Chú hai:nhị thúc二叔.

Chú vợ:thúc nhạc叔岳.

Tiếng xưng chú mình so với người khác:gia thúc家叔.

Tiếng tôn xưng chú fan khác:lệnh thúc令叔.

Chú của phụ vương mình:tổ thúc祖叔.

Thím (vợ của chú):thẩm嬸.

Thím (vợ của em chồng):tiểu thẩm小嬸.

Bác:bá伯, bá bá伯伯.

Bác (anh của cha):bá phụ伯父.

Bác ruột:đường bá堂伯(mình từ bỏ xưng là mặt đường tôn堂孫).

Bác gái (vợ của tín đồ anh thân phụ mình):bá mẫu伯母, bá nương伯娘.

Bác vợ:bá nhạc伯岳.

Bác trai của cha mình:tổ bá祖伯.

Bác gái của phụ thân mình:tổ cô祖姑.

CẬU - MỢ - CÔ - DƯỢNG - DÌ

Cậu (anh em trai của mẹ):cữu phụ舅父.

Cậu vợ:cựu nhạc舅岳.

Cậu và cháu:cữu sanh舅甥.

Mợ (vợ của cậu):cữu mẫu舅母,cữu ma舅媽, còn được gọi là cấm妗.

Tiếng tôn xưng bạn cô béo tuổi:cô trượng姑丈.

Xem thêm: Có Nên Tặng Quà Gì Cho Bạn Trai Mới Quen Phù Hợp Nhất, Có Nên Mua Quà Sinh Nhật Cho Bạn Trai Mới Quen

Tiếng con cháu tự xưng với cô:đường tôn堂孫.

Dượng (chồng của cô):cô trượng姑丈, tôn trượng尊丈.

Dượng (chồng của dì):di trượng姨丈, biểu trượng表丈.

Dượng (chồng sau của mẹ):cô trượng姑丈.

Dì (chị giỏi em gái mẹ):di姨.

Dì (chị giỏi em gái vợ):di姨.

Tiếng tôn xưng bạn dì phệ tuổi:di trượng姨丈.

CON – CHÁU - CHÍT - CHẮT

Con mẫu (cha bà bầu gọi):hài tử孩子, hài nhi孩兒.

Con trưởng đích:trủng tử冢子,trủng tự冢嗣.

Con của vk lớn:đích tử嫡子.

Con của vợ nhỏ:thứ tử庶子.

Con thứ:chi tử支子(trừ bé đầu lòng, các con khác call là đưa ra tử支子).

Con máy hai:trọng tử仲子.

Con trai trưởng (con cả = thứ hai):trưởng tử長子, trưởng nam長男.

Con trai trưởng của cái thứ (vợ nhỏ):trưởng trang bị tử長庶子.

Con trai sản phẩm hai của dòng thứ (vợ nhỏ):thứ thiết bị tử次庶子.

Con trai thứ cha của mẫu thứ (vợ nhỏ):tam máy tử三庶子.

Con trai kế (kế trưởng nam):thứ nam次男, máy tử次子.

Con trai của bà xã hai, vợ ba, vk tư…gọi là:thứ nam庶男,thứ tử庶子. (Chú ý: “thứ”庶ở đây viết khác chữ “thứ”次trong đàn ông kế (cũng hotline là thứ nam次男hay đồ vật tử次子).

Con trai thứ bố (kế thứ nam):tam nam三男, tam tử三子.

Con trai lắp thêm tư:tứ nam四男: còn được gọi là tứ tử四子.

Con trai út:quý nam季男, vãn nam晚男,ấu nam幼男, ấu tử幼子.

Con trai tôi, con cháu nó (khiêm từ- tiếng phụ huynh xưng conmình với những người khác):tiểu nhi小兒.

Con gái lớn:trưởng nữ長女.

Con gái máy hai (kế trưởng nữ):thứ nữ次女.

Con gái của vk hai, vợ ba, bà xã tư…gọi là:thứ nữ庶女(chữ “thứ”次viết không giống “thứ”次sử dụng cho con gái thứ hai).

Con gái đồ vật ba:tam nữ三女.

Con gái đồ vật tư:tứ nữ四女.

Con gái út:quý nữ季女, vãn nữ晚女,ấu nữ幼女.

Con gái chưa xuất hiện chồng:sương nữ孀女.

Con gái chưa lấy chồng, còn trinh:xử nữ處女, còngọi là xử tử處子.

Con gái đã tất cả chồng:giá nữ嫁女.

Con gái yêu mến, được sủng ái:ái nữ愛女,kiều nữ嬌女.

Tiếng tôn xưng đàn bà người khác:lệnh ái令嬡, lệnh viên令媛, thiên kim千金, lệnh thiên kim令千金.

Con mồ côi:cô tử孤子, cô nữ孤女.

Con không cha mẹ và bầy bà góa:cô sương孤孀, cô quả孤寡.

Con mồ côi người mẹ tự xưng là:ai tử哀子, ai nữ哀女.

Con mồ côi cả cha và bà mẹ tự xưng là:cô ai tử孤哀子, cô ai nữ孤哀女.

Con không cha mẹ cha:孤子cô tử (người nhằm tang phụ thân mà chị em còn sống tự xưng là cô tử孤子).

Con nuôi:giả tử假子, dưỡng tử養子,nghĩa tử義子,恩兒ân nhi.

Con vk lẽ:thứ tử庶子.

Con tự xưng với bố mẹ là:nhi兒.

Con từ xưng với thân phụ ghẻ là:chấp tử執子.

Cha người mẹ gọi con cái là:nhi兒.

Tiếng gọi người con yêu mến:ái nhi愛兒.

Con trai của mình:nhi tử兒子.

Tiếng gọi bé của bằng hữu mình:hiền điệt賢姪, vắt điệt世姪.

Tiếng tôn xưng con bạn khác:công tử公子, lệnh lang令郎.

Con hỏng hỏng:bại tử敗子.

Con của ông xã hoặc bà xã trước:giả tử假子.

Con đỏ:兒子nhi tử.

Tiếng từ bỏ xưng của con (trai cùng gái) đối với thân phụ mẹ:hài nhi孩兒.

Tiếng gọi con trai của mình:兒子nhi tử.

Con trưởng của vk cả hay con của vợ cả:đích tử嫡子.

Con lai (cha người mẹ không thuộc huyết thống chủng tộc):hỗn tiết nhi混血兒.

Con trai của cậu (anh giỏi em của mẹ):nội huynh đệ內兄弟.

Con con cháu nói chung:nhi tôn兒孫.

Cháu:điệt姪,tòng tử從子.

Cháu (con của anh hay em trai mình):điệt nữ姪女, điệt tử姪子.

Cháu trưởng:đích tôn嫡孫, trưởng tôn長孫.

Cháu nội:nội tôn內孫.

Cháu ngoại:sanh甥, nước ngoài tôn外孫.

Cháu nối dòng xưng là:đích tôn嫡孫.

Cháu họ:biểu điệt表姪,tức là con của đồng đội họ (con cô, nhỏ cậu bé dì) hoặc mẹ họ (con cô, con cậu, nhỏ dì).

Cháu gọi là cậu:sanh甥.

Cháu xa:côn tôn昆孫.

Cháu rể:sanh tế甥婿.

Cháu đời máy tám:nhưng tôn仍孫.

Cháu nó (khiêm từ, tiếng nhằm gọi những người thân, hay sử dụng cho hàng bên dưới mình):xá điệt舍姪.

Cháu của anh:côn tôn昆孫.

Cháu của chú và chưng tự xưng là:Nội điệt內姪.

Cháu từ bỏ xưng với chưng của phụ vương là:vân tôn云孫.

Tiếng tôn xưng cháu trai người khác:lệnh điệt令姪.

Vợ con cháu mình:điệt phụ姪婦, còngọi là điệt nhi tức phụ姪兒媳婦.

Chắt (con của con cháu nội hay cháu ngoại):tằng tôn曾孫.

Chít (cháu sáu đời, con của chút, chắt):huyền tôn玄孫.

THẦY TRÒ – HỌC HÀNH

Thầy dạy dỗ học (tiếng xưng hô tỏ ý thành kính hoặc thân mật):lão sư老師.

Người thiếu nữ sư phụ trách khuyên bảo con bên quý tộc (ngày xưa):phó mẫu傅母.

Người đàn bà nuôi dạy con cái thay cho tất cả những người khác:phó mẫu傅母, bảo mỗ保姆.

Em thuộc tổ:đường đệ堂弟.

Môn đồ, học trò:đệ tử弟子, đồ dùng đệ徒弟. Môn sanh門生, học tập sanh學生.

Con em nhà loại dõi học hành đỗ đạt:thư hương môn đệ書香門第.

Học mang hoặc quan tiền viên từ xưng (khiêm từ):học sinh學生.

Tiếng gọi sư phụ của tín đồ khác:lệnh sư令師.

Tiếng gọi anh hoặc sư huynh của sư phụ:sư bá師伯.

Tiếng call em trai hoặc sư đệ của sư phụ:sư thúc師叔.

Tiếng gọi học trò giỏi:cao đệ高弟,高徒cao đồ.

Tiếng mĩ xưng để gọi con em, đồ dùng đệ fan khác:cao túc高足hay thượng túc上足.

Tiếng học trò kính xưng cùng với thầy:ân sư恩師.

Học trò xưng thầy đã chết:tiên sư先師.

Người trước tiên sáng lập ra một nghề, coi như ông tổ của nghề đó điện thoại tư vấn là:tiên sư先師.

Bậc thầy nổi tiếng:danh sư名師.

Bậc thầy tài đức:lương sư良師.

Ông thầy học:tiên sinh先生.Anh (học cùng thầy):sư huynh師兄.

Chị (học cùng thầy):sư tỷ師妣.

Em trai (học cùng thầy):sư đệ師弟.

Em gái (học cùng thầy):sư muội師妹.

NAM NỮ

Đàn ông nói chung:sĩ phu士夫,trượng phu丈夫.

Người đàn ông con trẻ tuổi:sĩ phu士夫.

Người đàn ông thông dâm với người khác:gian phu奸夫, còn viết là姦夫.

Đàn bà, con gái:nhi nữ兒女.

Đàn bà góa:cô sương孤孀.

Con côi và bọn bà góa:cô quả孤寡.

Người đàn bà có ông xã đánh trận nơi xa:chinh phụ征婦.

Người lũ bà nuôi trẻ:nhũ mỗ乳姆.

Nữ nhà nhân:chủ phụ主婦.

Tiếng tôn xưng đàn bà đã có chồng:phu nhân夫人.

Tiếng call chung bọn bà bé gái:cô姑.

Tục gọi con gái chưa chồng là:cô姑.

Tiếng từ bỏ xưng hoặc xưng gọi người cô gái khác:cô姑.

Tiếng gọi tôn trọng giành cho phụ nữ:thái cô太家.

Tiếng gọi fan nữ:cô nương姑娘.

Cô nương bên (tiếng xưng gọi người khác):cô nương gia姑娘家.

Tiếng tôn xưng phụ nữ:đại gia大家.

Từ tôn xưng thiếu nữ đã có ck và ngang tuổi cùng với mẹ:đại thẩm大嬸.

Tiếng xưng hô đối với thiếu phụ ngang mặt hàng hoặc có tuổi gần bởi tuổi cha mình:chư mẫu諸母.

TRẺ EM

Trẻ em:nhi đồng兒童.

Trẻ con nhỏ dại dại:cúc tử鞠子.

Bé trai, bé nhỏ gái:anh nhi嬰兒.

Trẻ sơ sinh:anh nhi嬰兒.

Trẻ con:hài tử孩子,nhi tử兒子, hài nhi孩兒.

Trẻ mất cha mẹ, không người nào che chở:cô lộ孤露.

Trẻ không cha mẹ (mất phụ thân hoặc mất cả phụ thân và mẹ):cô nhi孤兒.

Đứa bé:tiểu hài nhi小孩兒.

Bé gái:nữ hài nhi女孩兒.

Bé trai:nam hài nhi男孩兒.

Lũ trẻ, bầy trẻ (tiếng bậc tôn trưởng xưng hô với hậu bối):nhi tào兒曹.

Chú bé nhà (tiếng xưng gọi fan khác):tiểu hài tử gia小孩子家.

TUỔI TÁC – CẤP BẬC

Tiếng tôn xưng người bầy ông béo tuổi: lão trượng老丈(cụ già), lão tẩu老叟(cụ già), trượng nhân丈人(ông già).

Ông cụ:lão công công老公公.

Ông nọ (phiếm chỉ - giờ đồng hồ gọi bầy ông mập tuổi):mỗ ông某翁.

Bậc trên bản thân mà bao gồm tuổi điện thoại tư vấn là:trưởng lão長老.

Người già không nhỏ cháu nhằm nương tựa:cô lão孤老.

Anh (tiếng gọi đàn ông mập tuổi rộng mình):huynh兄.

Anh (tiếng call thân mật):hiền huynh賢兄.

Anh (tiếng tôn xưng fan nam thuộc lứa):ca哥.

Anh kết nghĩa, anh nuôi:nghĩa huynh義兄.

Tiếng xưng hô của fan nhiều tuổi (trưởng bối長輩) so với người không nhiều tuổi (vãn bối晚輩):hài nhi孩兒.

Em (tiếng call thân mật):hiền đệ賢弟.

Em (khiêm từ, người phái nữ tự xưng với những người dân ngang hàng):muội妹.

Con trai, bọn ông trong thân thích, cùng lứa mà nhỏ tuổi tuổi rộng mình hotline là:đệ弟.

Tiếng tôn xưng người bọn ông đứng tuổi hoặc hơn tuổi cha mình:lão bá老伯.

Tiếng điện thoại tư vấn người nhỏ tuổi tuổi:tiểu tử小子.

Phiếm chỉ bạn tuổi nhỏ:đệ tử弟子.

Bậc trưởng bối gọi tín đồ sinh sau là:nhi兒.

Từ chỉ fan vị thành niên:hài tử孩子

Tiếng tôn xưng fan trên:các hạ閣下.Ngày xưa, bậc dưới đối với bậc trên hoặc những người ngang vai kính xưng với nhau là:túc hạ足下.

BẠN BÈ

Bạn cũ:cựu hữu舊友, còn gọilà cựu giao舊交.

Bạn bè cũ:cố cựu故舊, còn gọi làcố giao故交, nỗ lực tri故知.

Bạn bè cùng chí hướng:chấp hữu執友.

Bạn bè kết làm anh em:khế huynh đệ契兄弟.

Tiếng tôn xưng nhằm gọi bằng hữu bạn:nhân huynh仁兄.

Anh (tiếng kính xưng giữa các bạn hữu):huynh兄.

Anh chúng ta nhân đức (tiếng kính xưng giữa chúng ta hữu): nhân huynh仁兄.

Anh (tiếng bằng hữu tôn xưng với nhau):các hạ閣下, huynh đài兄臺.

Anh/bạn:các hạ閣下,

Kẻ lũ em này (tiếng trường đoản cú xưng khiêm tốn với các bạn bè):ngu đệ愚弟.

Em (tiếng dùng để làm gọi bạn bè nhỏ tuổi rộng mình):hiền đệ賢弟.

Tiếng nhằm gọi phụ vương của anh em hoặc các bạn đồng học:bá phụ伯父.

Chị (tiếng kính xưng so với vợ của người tiêu dùng hoặc đối với đàn bà nói chung):tẩu嫂.

Nhà chị (để gọi vợ bạn):tẩu phu nhân嫂夫人.

TÔN GIÁO – TU HÀNH

Một đoàn thể môn đệ Phật call là:tăng-già僧伽(theo quy định định bốn vị sư trở lên mới gọi là Tăng già).

Bậc tu hành theo Phật giáo tất cả đạo hạnh lớn:cao tăng高僧.

Nhà sư:nạp衲.

Tiếng công ty sư già từ xưng:lão nạp老衲.

Tiếng nhà sư nam tự xưng (khiêm từ):bần tăng貧僧.

Tiếng đạo sĩ hoặc đơn vị sư nam giới tự xưng (khiêm từ):bần đạo貧道.

Tiếng thiếu nữ đạo sĩ từ xưng:bần đạo貧道.

Tiếng sư ni tự xưng (khiêm từ):bần ni貧尼.

Phụ cô bé xuất gia tu hành:ni cô尼姑, đạo cô道姑.

Tiếng tôn xưng đơn vị tu hành, đạo sĩ:pháp sư法師, thiền sư禪師.

Tiếng tôn xưng hòa thượng, cao tăng:đại sư大師.Tiếng tôn xưng đạo sĩ:chân nhân真人.

Tiếng hòa thượng, đạo sĩ từ xưng:đệ tử弟子.

NHỮNG TỪ KHÁC

Bà bé bên ngoại:nhân thân姻親.

Bà bé bên nội (cùng một họ):nội thân內親.

Bậc học giả, công ty nghệ thuật có tài năng lớn:đại sư大師.

Cha mẹ đồng đội vợ ông xã nói chung:lục thân六親.

Chàng tuổi trẻ con (mỹ xưng dành cho tất cả những người nam):thiếu niên lang少年郎.

Con em bên lương thiện:lương gia tử đệ良家子弟.

Con trai vua chư hầu, nối ngôi cha:thế tử世子.

Cô phụ dâu:bạn nương伴娘, có cách gọi khác là nữ tân tướng女儐相.

Đầy tớ gọi chủ nhân là:đại gia大家.

Đầy tớ:tư dưỡng廝養.

Ngày xưa nô bộc gọi chủ là:gia trưởng家長.

Ngày xưa, thiên tử so với vua chư hầu thuộc họ điện thoại tư vấn là:bá phụ伯父.

Người bao gồm học thức:sĩ phu士夫.

Người tất cả học, học giả:nho sanh儒生.

Người tiên phong trong nhà:gia trưởng家長.

Người mập trẻ nhỏ trong bên (từ điện thoại tư vấn chung):nhất gia lão tiểu一家老小.

Người mang ơn xưng với những người làm ơn:ân nhi恩兒.

Người phụ rễ:伴郎bạn lang, nói một cách khác là nam tân tướng男儐相.

Người gần gụi trong nhà, hay chỉ tín đồ cùng mẫu họ:nội nhân內人.

Người theo hầu hoặc thị giả gọi là:chấp dịch執役.

Thiếp của thiên tử:phu nhân夫人.

Thiếu nữ nhỏ tuổi tuổi:diệu linh đàn bà lang妙齡女郎.

Tiếng gọi phụ thân của bạn đang nói chuyện với mình:lệnh tôn令尊.

Tiếng gọi bé nhà quý tộc:công tử公子.

Tiếng gọi người khác với ý kính trọng (xã giao):tiên sinh先生.

Tiếng hotline người tài giỏi về một cỗ môn:thi bá詩伯(nhà thơ lớn), họa bá畫伯(họa sĩ đại tài).

Tiếng gọi người thân gần:cận thân近親.

Tiếng kính xưng của nô bộc đối với bà chủ:nương娘.

Tiếng tôn xưng vắt gia tử đệ vào văn chương cổ (tiểu thuyết, hí khúc):công tử公子.

Tiếng tôn xưng lũ bà hoặc người đã gồm chồng:đại nương大娘(bà), di nương姨娘(dì).Tiếng tôn xưng hoàng hậu, quý phi và thanh nữ quí tộc:nương nương娘娘(lệnh bà).

Tiếng tôn xưng vua:bệ hạ陛下.

Tiếng từ bỏ xưng của vị quan tiền với vua:hạ thần下臣.

Tiếng từ xưng đối với trưởng bối:học vãn學晚(kẻ học tập muộn này), vãn sinh晚生(kẻ sinh trễ này).

Tiếng trường đoản cú xưng khiêm nhường:bỉ phu鄙夫,bỉ nhân鄙人.

Tiếng xưng hô của cận thần hoặc hậu phi so với hoàng đế:đại gia大家.

Tiếng xưng hô của đầy tớ so với chủ:lang郎.

Tớ gái:nghĩa nô義奴.

Tớ trai:nghĩa bộc義僕.

Tôi (khiêm từ):tẩu走.

Xem thêm: Gt Và Dwt Đọc Là Gì ?Dwt Là Gì? Gt Và Dwt Đọc Là Gì

Tôi (người sống chức vị rẻ tự xưng, trong tương lai dùng làm tiếng tự xưng khiêm nhường):tại hạ在下.