NET REALISABLE VALUE LÀ GÌ

     

Cách học bài bác hàng tồn kho (Inventory) vào FA/F3 ACCA

I. Mục tiêu

II. Nội dung

1. Định nghĩa sản phẩm tồn kho (Theo chuẩn mực IAS02)

Hàng tồn kho là tài sản:

Được giữ để cung cấp trong kỳ sản xuất, ghê doanh bình thường (Finished goods)Đang trong quá trình sản xuất, marketing dở dang (Work in progress)Nguyên liệu, vật dụng liệu, công cụ, luật để sử dụng trong quá trình sản xuất, kinh doanh hoặc cung ứng dịch vụ (Raw materials)Hàng tồn kho cũng hoàn toàn có thể bao gồm:Hàng hóa download về để phân phối (Merchandised goods): sản phẩm & hàng hóa tồn kho, hàng tải đang đi bên trên đường, hàng nhờ cất hộ đi bán, sản phẩm & hàng hóa gửi đi gia công chế biếnThành phẩm tồn kho cùng thành phẩm giữ hộ đi buôn bán (Consignment goods)Sản phẩm dở dang: sản phẩm chưa hoàn thành và sản phẩm kết thúc chưa làm thủ tục nhập kho thành phẩmChi phí thương mại & dịch vụ dở dang2. Ghi nhận hàng tồn kho (Recognition)

hai phương pháp ghi dấn hàng tồn kho:

Kê khai thường xuyên(Perpetual)Kiểm kê thời hạn (Periodic).

Bạn đang xem: Net realisable value là gì

Bạn sẽ xem: Net realisable value là gì

Trong công tác ACCA, nhiều phần các nghiệp vụ được ghi dấn theo phương pháp kiểm kê định kỳ.

Xem thêm: Apostrophe Là Gì, Nghĩa Của Từ Apostrophe, Apostrophe Là Gì

Việc chọn lọc sử dụng cách thức ghi dìm nào đã có tác động đến cực hiếm của mặt hàng tồn kho cuối kỳ, giá vốn hàng bán và roi gộp

So sánh thân 2 cách thức như sau:

*

Các cây viết toán ghi nhấn hàng tồn kho theo cách thức kiểm kê định kỳ


*

3. Xác minh giá trị sản phẩm tồn kho cuối kỳ

a. Giá cội (Cost)

Giá cội hàng tồn kho bao gồm: túi tiền mua (Purchasing cost - giá mua, các loại thuế không được trả lại, túi tiền vận chuyển, bốc xếp…), giá cả chế trở thành (Conversion cost - chi tiêu liên quan liêu trực kế tiếp sản phẩm chế tạo và chi tiêu sản xuất chung chuyển đổi phát sinh) với các chi phí liên quan tiền trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại tạiChi phí xung quanh vào giá nơi bắt đầu hàng tồn kho: giá thành nguyên liệu, thứ liệu, giá cả nhân công cùng các giá cả sản xuất, marketing khác phát sinh trên mức bình thường (abnormal loss); đưa ra phí bảo quản hàng tồn kho trừ những khoản đưa ra phí bảo quản hàng tồn kho cần thiết cho quá trình sản xuất tiếp theo; bỏ ra phí bán hàng (Selling cost); chi phí cai quản doanh nghiệp (Admin cost)

b. Giá trị thuần rất có thể thực hiện tại được (NRV)

NRV = giá thành ước tính – giá thành ước tính để xong sản phẩm – ngân sách chi tiêu bán hàng

Chi phí cầu tính để xong sản phẩm: Khi ước tính giá bán hàng tồn kho, doanh nghiệp lớn đã coi các sản phẩm dở dang là vẫn hoàn thành. Vì chưng vậy lúc tính NRV, doanh nghiệp đề nghị trừ giá cả ước tính để ngừng nốt thành phầm dở dang

c. Phương pháp tính quý hiếm hàng tồn kho

Gía trị mặt hàng tồn kho thời điểm cuối kỳ theo cách thức ghi thừa nhận kiểm kê chu trình được áp dụng theo 1 trong các phương thức sau:

FIFO (First in First out - Nhập trước xuất trước): Theo cách thức này thì quý hiếm hàng xuất kho được tính theo giá bán của lô mặt hàng nhập kho làm việc thời điểm đầu kỳ hoặc ngay gần đầu kỳ, quý hiếm của mặt hàng tồn kho được xem theo giá bán của hàng nhập kho ở thời điểm thời điểm cuối kỳ hoặc gần cuối kỳ còn tồn khoLIFO (Last in First out - Nhập sau xuất trước). Mặc dù theo IAS, phương thức này không thể được áp dụng nữaAVCO (Average Cost - giá bình quân): giá trị của từng các loại hàng tồn kho được tính theo quý giá trung bình của từng các loại hàng tồn kho vào đầu kỳ và giá trị từng loại hàng tồn kho được thiết lập hoặc phân phối trong kỳ.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Infusion Là Gì ? (Từ Điển Anh (Từ Điển Anh

III. Bài tập luyện tập

You are preparing the financial statements for a business. The cost of the items in closing inventory is $41,875. This includes some items which cost $1,960 & which were damaged in the transit. You have estimated that it will cost $360 to lớn repair the items, and they can be sold for $1,200.

What is the correct inventory valuation for inclusion in financial statements?

Cách tiếp cận:

B1: Định hình biện pháp làm

Định giá chỉ hàng tồn kho – quý hiếm hàng tồn kho được ghi nhận ở tại mức thấp hơn của ngân sách chi tiêu và quý giá thuần có thể ghi nhận (NRV)

B2: Tính giá cả và NRV

Chi tổn phí (Định giá bán hàng tồn kho lúc đầu và sau khi xác minh sản phẩm hỏng)NRV hàng bị hỏng có thể được ghi nhận