Issued retrospectively là gì

     
mức độ cơ sở Công bố/Công khai Mã thủ tục Cấp tiến hành nhiều loại TTHC nghành nghề dịch vụ Trình tự triển khai 1
mức độ 3
bộ Công yêu mến
BCT-275337
Cấp cỗ
không tồn tại thông tin
Xuất nhập vào

Bước 1: yêu mến nhân khai báo hồ nước sơ đk thương nhân đầu tiên qua Hệ thống quản lý và cấp chứng nhận nguồn gốc điện tử của bộ Công yêu đương tại địa chỉ cửa hàng www.ecosys.gov.vn hoặc trang năng lượng điện tử http://comis.covcci.com.vn ở trong phòng Thương mại và Công nghiệp nước ta (VCCI); hoặc nộp trực tiếp hồ sơ tại trụ sở của tổ chức cấp C/O.

Bạn đang xem: Issued retrospectively là gì


Bước 2: yêu thương nhân đính kèm hồ sơ đề nghị cấp C/O cung cấp sau tại www.ecosys.gov.vn hoặc http://comis.covcci.com.vn của những Tổ chức cấp cho C/O; hoặc nộp trực tiếp hồ nước sơ ý kiến đề nghị cấp C/O trên trụ sở của tổ chức triển khai cấp C/O hoặc giữ hộ hồ sơ qua bưu điện đến tổ chức cấp C/O chỗ thương nhân đã đăng ký hồ sơ mến nhân.

Xem thêm: Nơi Bán Chân Loa Sắt Hoặc Gỗ Giá Rẻ, Bán Chạy Tháng 4/2022, Chân Loa Sắt : Vnpost


Bước 3: tổ chức cấp C/O chất vấn xem bộ hồ sơ gồm hợp lệ hay không và thông tin cho mến nhân một trong các nội dung sau:
3. Đề nghị soát sổ lại chứng từ (nêu rõ ràng thông tin yêu cầu kiểm tra nếu như có vật chứng cụ thể, bảo đảm làm căn cứ cho việc kiến nghị kiểm tra này);
5. Đề nghị khám nghiệm tại cơ sở sản xuất của mến nhân theo cơ chế tại khoản 1 Điều 28 Nghị định số 31/2018/NĐ-CP (nếu đề xuất thiết).

Xem thêm: Từ Điển Anh Việt " Hijacking Là Gì ? Hijacking Là Gì Hijack Là Gì


Bước 4: Cán bộ tổ chức triển khai cấp C/O kiểm tra thêm, nhập dữ liệu vào hệ thống máy tính, đóng dấu “ISSUED RETROACTIVELY/ISSUED RETROSPECTIVELY” lên C/O cùng trình người dân có thẩm quyền ký cấp C/O.
STTLoại giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
1. Hồ nước sơ đk thương nhân gồm:- Đăng ký mẫu chữ ký kết của người được ủy quyền ký kết Đơn ý kiến đề xuất cấp C/O và bé dấu của yêu thương nhân (Mẫu số 01 ở trong Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 31/2018/NĐ-CP); mẫu số 01.docx
2 - Giấy chứng nhận đăng cam kết doanh nghiệp (bản sao có dấu sao y bạn dạng chính của mến nhân);
3 - Danh mục các cơ sở cung cấp của yêu đương nhân (Mẫu số 02 trực thuộc Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 31/2018/NĐ-CP); mẫu số 02.docx
4 - Đơn đề nghị biến đổi nơi cấp cho C/O (Mẫu số 03 thuộc Phụ lục phát hành kèm theo Nghị định số 31/2018/NĐ-CP). mẫu số 03.docx
5 2. Hồ nước sơ ý kiến đề nghị cấp C/O bao gồm:2.1. Đối với yêu đương nhân đề xuất cấp C/O thứ nhất hoặc cho mặt hàng mới xuất khẩu thứ nhất hoặc cho sản phẩm không cố định (thay thay đổi về định nút số lượng, định nút trọng lượng, mã số HS, trị giá bán và nguồn cung cấp nguyên liệu đối với cả nguyên liệu nguồn vào hoặc thành phầm đầu ra những lần cấp Giấy bệnh nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa), hồ sơ đề nghị cấp C/O gồm:
6 a) Đơn đề nghị cấp C/O cung cấp sau được kê khai hoàn chỉnh và hòa hợp lệ (Mẫu số 04 ở trong Phụ lục phát hành kèm theo Nghị định số 31/2018/NĐ-CP); mẫu số 04.docx
7 b) mẫu C/O khớp ứng đã được khai trả chỉnh;
8 c) bạn dạng in tờ khai thương chính xuất khẩu. Trường đúng theo hàng xuất khẩu không phải khai báo tờ khai hải quan theo pháp luật của luật pháp sẽ chưa phải nộp bản sao tờ khai hải quan;
9 d) bạn dạng sao hoá đơn thương mại (có đóng vết sao y bạn dạng chính của yêu đương nhân);
10 đ) bản sao vận tải đường bộ đơn hoặc bạn dạng sao bệnh từ vận tải đường bộ tương đương (có đóng dấu sao y bản chính của yêu quý nhân) trong trường hòa hợp thương nhân không có vận cài đơn. Yêu thương nhân được xem như xét không buộc phải nộp chứng từ này trong trường hợp xuất khẩu hàng hóa có hình thức giao mặt hàng không sử dụng vận tải đường bộ đơn hoặc bệnh từ vận tải đường bộ khác theo hiện tượng của lao lý hoặc thông lệ quốc tế;
12

- vào thời hạn 6 giờ làm việc kể từ khi Tổ chức cung cấp C/O cảm nhận hồ sơ đầy đủ và phù hợp lệ dưới dạng điện tử, công dụng xét chuẩn y hồ sơ kiến nghị cấp C/O được thông báo trên hệ thống. Vào thời hạn 2 tiếng đồng hồ làm việc kể từ lúc Tổ chức cung cấp C/O nhận được Đơn đề xuất cấp C/O và được khai hoàn chỉnh và hòa hợp lệ dưới dạng bạn dạng giấy đối với trường vừa lòng thương nhân kèm theo hồ sơ đề xuất cấp C/O tại đại chỉ www.ecosys.gov.vn hoặc trên trang năng lượng điện tử http://comis.covcci.com.vn của các Tổ chức cấp C/O;
- trong thời hạn 8 giờ làm cho việc kể từ thời điểm Tổ chức cấp cho C/O nhận được hồ sơ đề nghị cấp C/O vừa đủ và đúng theo lệ đối với trường thích hợp thương nhân nộp trực tiếp hồ sơ tại trụ sở của tổ chức triển khai cấp C/O;
- vào thời hạn 24 giờ làm cho việc kể từ lúc Tổ chức cấp cho C/O nhận thấy hồ sơ đề xuất cấp C/O không thiếu và phù hợp lệ theo ngày ghi trên so bì thư đối với trường hợp thương nhân giữ hộ hồ sơ qua bưu điện đến tổ chức cấp C/O
Đối tượng tiến hành - Cá nhân;Tổ chức Cơ quan thực hiện Ban quản lý Khu công nghiệp và Chế xuất;Phòng dịch vụ thương mại và Công nghiệp Việt Nam;Sở Công Thương thành phố Hải Phòng;Các Phòng làm chủ XNK khu vực Cơ quan có thẩm quyền quyết định bộ Công Thương;Cục Xuất nhập khẩu Địa chỉ mừng đón hồ sơ Không có tin tức cơ sở được ủy quyền không có thông tin Cơ quan phối hợp - Cơ quan phối kết hợp (nếu có): Cục thương mại điện tử và tài chính số, Tổng viên Hải quan liêu kết quả thực hiện Giấy hội chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa được đóng dấu “ISSUED RETROACTIVELY/ISSUED RETROSPECTIVELY” Căn cứ pháp lý của TTHC
Yêu cầu hoặc điều kiện để triển khai TTHC không tồn tại thông tin Đánh giá ảnh hưởng tác động TTHC không tồn tại thông tin truy cập
*

Cổng dịch vụ công cỗ Công Thương