Hòa Tan 0 54 Gam Al

     

Câu 248514: Hòa tan không còn 0,54 gam Al trong 70 ml dung dịch HCl 1M, thu được hỗn hợp X. Mang đến 75 ml dung dịch NaOH 1M vào X, sau khi các phản bội ứng xẩy ra hoàn toàn, chiếm được m gam kết tủa. Quý giá của m là

A.

Bạn đang xem: Hòa tan 0 54 gam al

0,78.

B. 1,17.

C.

Xem thêm: Top 6 Bài Nghị Luận Về Cho Và Nhận : Dàn Ý & Văn Mẫu Chọn Lọc

1,56.

D.

Xem thêm: Cặp Chất Không Xảy Ra Phản Ứng Là Dung Dịch Nano3 Và, Cặp Chất Không Xảy Ra Phản Ứng Là

0,29.


Giải đưa ra tiết:

nAl = 0,02 mol

nHCl = 0,07 mol

nNaOH = 0,075 mol

Al + 3HCl → AlCl3 + 1,5H2

Bđ: 0,02 0,07

Pư: 0,02 0,06 0,02

Sau: 0 0,01 0,02

Vậy hỗn hợp X gồm: Al3+ (0,02 mol) và H+ dư (0,01 mol)

Khi mang đến 0,075 mol NaOH vào dd X:

H+ + OH- → H2O

0,01 0,01

Al3+ + 3OH- → Al(OH)3

0,02 0,06 0,02

Al(OH)3 + OH- → AlO2- + 2H2O

0,005←0,005

Vậy trọng lượng Al(OH)3: m = (0,02-0,005).78 = 1,17 gam


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan chủ quản: doanh nghiệp Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát