Hang In There Là Gì

     

Cụm từ to hang in there có nghĩa là nỗ lực tiếp tục một vấn đề gì vào thời điểm khó khăn, giỏi kiên nhẫn chờ đợi một câu hỏi gì sẽ xảy ra, vẫn đến.

Bạn đang xem: Hang in there là gì

Ví dụ

I know money is tight right now, but hang in there and it’ll get better.

I’m desperate to lớn know my exam results, but I’ll just have tohang in there until they are published.

Xin lưu ý

Nếu bạn hang up khi thì thầm điện thoại tức là bạn vứt máy, treo máy, xong cuộc nói chuyện.

Ví dụ:I can’t believe Claire sometimes. I was in the middle of a conversation and she just hung up!

Thực tế thú vị

Các nghệ sĩ nhảy liều lĩnh này thâm nhập trong một loạt các sự kiện “extreme dance” trên London, lưu lại Lễ hội London Olympics 2012. Các sự khiếu nại bất ngờ bao gồm tiết mục những vũ công nhảy bungee từ cầu Thiên niên kỷ – Millennium Bridge, cùng với sự xuất hiện đột ngột bất ngờ của họ.

Xem thêm: Top 5 Laptop Tầm 10 Triệu Nên Mua Laptop Nào 2020, +15 Laptop Dưới 10 Triệu Tốt Nhất (2021)


Share this:


Like this:


Like Loading...

Related


This entry was posted in English vocabulary, Posts. Bookmark the permalink.Post navigation
← Sự khác biệt giữa “Look”, “Seem” và“Appear”
‘Hold your horses’ nghĩa làgì? →

Leave a Reply Cancel reply


Enter your phản hồi here...

Fill in your details below or click an icon to lớn log in:


*

Email (required) (Address never made public)
Name (required)
Website
*

You are commenting using your nhakhoadenta.com.com account.(LogOut/Change)


*

You are commenting using your Twitter account.(LogOut/Change)


*

You are commenting using your Facebook account.(LogOut/Change)


Cancel

Connecting to lớn %s


Notify me of new comments via email.

Notify me of new posts via email.

Xem thêm: Đơn Vị Ah Là Gì ? Các Thông Số Trên Bình Ắc Quy Có Ý Nghĩa Gì?


Δ


SearchRecent PostsRecent CommentsArchivesCategoriesMeta
Blog at nhakhoadenta.com.com.
Privacy & Cookies: This site uses cookies. By continuing lớn use this website, you agree to lớn their use. Lớn find out more, including how to lớn control cookies, see here:Cookie Policy
FollowFollowing
Sign me up
%d bloggers like this: