Fuse Là Gì

     
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người thương Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt
*
*
*

fuse
*

fuse /fju:z/ danh từ ước chì ngòi, kíp, mồi nổ (bom, mìn...) nội hễ từ rã ra (kim loại) hợp độc nhất vô nhị lại
bộ bảo vệchảy radây cháyelectric delay fuse: dây cháy chậmfuse carrier: vật dụng đỡ dây cháyfuse link: dây cháy (của mong chì)open-link fuse: cầu chì dây cháy hởdây cháy chậmdây dẫn lửablasting fuse: dây dẫn lửa (mìn)time fuse: dây dẫn lửa theo thời hạn (mìn)kípblaster fuse: cấp tốc gióelectric fuse: cấp tốc điệninstantaneous fuse: gấp gáp nổ tức thờipercussion fuse: gấp gáp kích hỏasensitive fuse: cấp tốc nhạykíp nổinstantaneous fuse: kíp nổ tức thờilàm chảylàm ngắt mạchlàm nóng chảynấu chảyngòi nổelectric delay fuse: ngòi nổ chậmelectronic fuse: ngòi nổ điệntime fuse: ngòi nổ định giờngòi nổ, cấp bách nổGiải say mê EN: A combustible substance enclosed in a continuous cord, used for initiating an explosive charge by transmitting fire to lớn it..Giải ham mê VN: hóa học dễ cháy được cuộn trong dây dẫn liên tục, dùng để làm châm ngòi đến khối thuốc nổ bằng cách dẫn lửa tới.nung chảynútfuse plug: nút ước chìplug fuse: ước chảy núttan raLĩnh vực: xây dựngcái bảo vệmáy nổ mìnLĩnh vực: điệncầu chảya fuse has blown: một ước chảy đã biết thành nổback-up fuse: mong chảy dự bịcartridge fuse: mong chảy hộpenclosed fuse: cầu chảy kínexpulsion dropout fuse: cầu chảy trường đoản cú rơiexpulsion fuse: mong chảy bậtfilament fuse: ước chảy dùng dây chảyfuse body: vỏ mong chảyfuse box: hộp mong chảyfuse carrier: nắp (bịt) ước chảyfuse cut-out: mong chảy từ rơifuse holder: giá kẹp cầu chảyfuse jaw: ngàm mong chảyfuse wire: dây cầu chảyfuse wire: dây rã (trong) cầu chảyglass tube fuse: cầu chảy ống thủy tinhgranular quartz fuse: mong chảy thạch anhhigh voltage fuse: cầu chảy cao ápholder fuse: mong chảy tay quaylow voltage fuse: ước chảy hạ ápopen drop fuse cutout: mong chảy từ bỏ rơiplate fuse: mong chảy dẹtplug fuse: cầu chảy nútplug fuse: ước chảy cắmquick break fuse: cầu chảy giảm nhanhsafety fuse: mong chảy an toànsafety fuse: cầu chảy bảo vệscrew type fuse: cầu chảy xoáyscrewed fuse: cầu chảy xoáysemi-enclosed fuse: ước chảy nắptube fuse: mong chảy ốngtubular fuse: mong chảy ốngwire fuse: cầu chảy dâyLĩnh vực: y họccầu chìHigh rupturing capacity fuse (HRC fuse): ước chì giảm nhanhalarm fuse: ước chì báo độngblow fuse: có tác dụng nổ mong chìblown fuse: mong chì ngắtblown fuse: ước chì nhảyblowout fuse: ước chì nổcartridge fuse: mong chì hộpcartridge fuse: ước chì kíncontinental-type fuse: mong chì sứcutter fuse: mong chì quắp cắtdistribution fuse board: bảng cầu chì phân phốidual element fuse: mong chì képenclosed fuse: ước chì kínenclosed fuse: mong chì quấn kínenclosed fuse: cầu chì bao gồm vỏ bọcexpulsion fuse: ước chì phụt raexpulsion fuse: ước chì cắtexpulsion fuse: cầu chì phụtfast-acting fuse: cầu chì tác động ảnh hưởng nhanhfull-range fuse: ước chì toàn khoảngfuse alarm: cảnh báo về ước chìfuse array: mảng mong chìfuse base: đế mong chìfuse block: khối nắp ước chìfuse block: bảng nắp mong chìfuse box: hộp mong chìfuse carrier: thứ giữ mong chìfuse carrier: giá mắc cầu chìfuse clip: cặp ước chìfuse cutout: các cầu chìfuse diode: đi-ốt ước chìfuse frame: giá đỡ mong chìfuse holder: giá kẹp cầu chìfuse holder: giá bán giữ cầu chìfuse holder: bộ giữ mong chìfuse jaw: hàm ước chìfuse link: links cầu chìfuse link: cỗ nối cầu chìfuse panel: bảng ước chìfuse plug: nút cầu chìfuse seal sheet: tấm cây bút cầu chìfuse strip: thanh ước chìfuse strip: băng cầu chìfuse wire: dây mong chìfuse wire: dây chảy cầu chìgrasshopper fuse: mong chì hình châu chấulink fuse: ước chì bao gồm dây chảyliquid fuse unit: cỗ cầu chì lỏngoil-tank fuse: cầu chì thùng dầuopen fuse: cầu chì hởopen-link fuse: mong chì dây cháy hởplug fuse: mong chì phích cắmplug fuse: mong chì điệnquick-break fuse: ước chì cắt nhanhsafety fuse: ước chì bảo vệsafety fuse: cầu chì bảo hiểmslow-blow fuse: ước chì đứt chậmslow-blow fuse: mong chì thổi chậmstrip fuse: thanh cầu chìstrip fuse: ước chì dạng tấmstrip fuse: cầu chì một số loại miếng mỏngstrip fuse: mong chì mỏngswitch fuse: cầu chì chuyển mạchthe short circuit caused the fuse khổng lồ blow: ngắn mạch gây ra đứt ước chìtime-delay fuse: ước chì trễ thời giantripping fuse: cầu chì ngắttripping fuse: cầu chì nhảy cắt mạchwire fuse: mong chì dâyngòiblasting fuse: ngòi nổelectric delay fuse: ngòi nổ chậmelectronic fuse: ngòi nổ điệntime fuse: ngòi nổ định giờLĩnh vực: điện lạnhcầu chì điệndây cháuBickford fusedây Bickfordaluminum foil fuse linkdây tan nhôm lábickford fusedây cháybickford fusedây dẫn lửablaster fusedây lửa (mìn)blasting fusedây cháyblasting fusedây dẫn lửablow fuselàm nổ ước trìblown fusedây nổ đang cháycut out electric fusecầu chìcut out electric fuselá chì cắt mạch điệndetonating fusedây dẫn lửadetonating fusedây nổdetonating fuse blastingsự nổ bởi dây nổchảy ra danh từ o ngòi nổ, gấp gáp nổ; cầu chì, dây cháy động từ o lắp kíp § alarm fuse : cầu chì báo động § Bickford fuse : dây Bickford § blaster fuse : cấp bách nổ § blown fuse : dây nổ đã cháy § electric delay fuse : dây cháy chậm, ngòi nổ chậm § percussion fuse : gấp gáp kích hỏa § proximity fuse : dây nổ gần § safety fuse : cầu chì an toàn, cầu chì bảo hiểm § spark fuse : mồi lửa điện