FLEXIBILITY LÀ GÌ

     
" class="title-header">Flexibility là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, lấy ví dụ mẫu và lí giải cách áp dụng Flexibility
*

1848 điểm

tranthuy92


Flexibility là gì? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, lấy một ví dụ mẫu và khuyên bảo cách sử dụng Flexibility
*

Flexibility là Tính mềm Dẻo; Tính Linh Hoạt; Tính teo Dãn..Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh tế .