Experiences là gì

     

Experience đi cùng với giới từ gì? Đây là thắc mắc thường chạm mặt của các bạn học tiếng anh. Để nắm rõ hơn về ý nghĩa, ngữ pháp cũng tương tự cách sử dụng Experience trong giờ Anh như thế nào, hãy khám phá cùng nhakhoadenta.com nhé!


*

Cấu trúc experience trong giờ anh

experience

noun

UK /ɪkˈspɪə.ri.əns/ US /ɪkˈspɪr.i.əns/

experience có những nghĩa như sau

(the process of getting) knowledge or skill from doing, seeing, or feeling things ((quá trình thu nhận) kỹ năng hoặc tài năng từ bài toán làm, nhận thấy hoặc cảm nhận)

Ví dụ:

Do you have any experience of working with kids? (= Have you ever worked with them?)The best way khổng lồ learn is by experience (= by doing things).I know from experience that Tony never keeps his promises.I don’t think she has the experience for the job (= enough knowledge & skill for it).

Bạn đang xem: Experiences là gì

In my experience, people generally smile back if you smile at them.The experience of pain (= what pain feels like) varies from one person to another.

something that happens khổng lồ you that affects how you feel (điều gì đó xảy ra cùng với bạn ảnh hưởng đến cảm xúc của bạn)

Ví dụ:

I had a pretty unpleasant experience at the dentist’s.It was interesting hearing about his experiences as a policeman.I did meet him once and it was an experience I shall never forget.

the way that something happens & how it makes you feel (cách mà lại một điều gì đó xảy ra cùng nó khiến cho bạn cảm thấy như vậy nào)

ví dụ:

They go out of their way to make sure you have a great dining experience.A spokesman for the company said that it was committed lớn improving the customer experience.

Experience đi cùng với giới từ bỏ gì?

Khi nói có kinh nghiệm tay nghề về cái gì đấy (kể cả thiết bị) thì ta cần sử dụng experience with.

Khi nói có kinh nghiệm trong nghành hay hoạt động nào đó thì ta dùng experience in.

Ví dụ:


*

I have experience with printers.

= Tôi có tay nghề về sản phẩm in.

I have experience in repairing printers.

= Tôi có tay nghề trong vấn đề sửa sản phẩm công nghệ in.

Popular đi cùng với giới tự gìResponsible đi cùng với giới từ gìWorried đi cùng với giới từ gì
Harmful đi cùng với giới từ gìBored đi cùng với giới tự gìMade đi với giới từ bỏ gì
Satisfied đi cùng với giới trường đoản cú gìFamous đi cùng với giới tự gìFamiliar đi với giới tự gì

10 cụm từ hay sử dụng với experience

Experience là 1 từ vựng thú vị, vừa là đụng từ vừa là danh tự và xuất hiện thêm trong tương đối nhiều ngữ cảnh không giống nhau vì trường đoản cú này có thể ghép với rất nhiều từ khác để khiến cho nhiều các từ mang ý nghĩa sâu sắc khác nhau.

Hãy cùng nhakhoadenta.com khám phá 10 cụm từ được ghép với từ “Experience” thường gặp mặt nhất nhé. Chúng ta nên khám phá thật cảnh giác ý nghĩa với ngữ cảnh phù hợp để áp dụng chúng nhé.

1. Lack of experience

If you have not yet done a lot of different, interesting things, you have a lack of experience. This just means that you have a lot of potential for growth in the future, and does not mean that you are untalented or less than other people.

Ex: Her lack of experience was balanced by a willingness to learn.

2. Life experience

Once you have had a lot of personal experiences, you are collecting life experience, which is a wisdom that comes with having seen many different situations, people, cultures, & technologies, among other things.

Ex: This suggests that extra life experience can be translated into greater academic success.

Xem thêm: Từ Điển Anh Việt " Necrosis Là Gì ?, Từ Điển Y Khoa Anh Necrosis Là Gì

3. Personal experience

If you actually vày something or see something yourself, you have that personal experience.

Ex: From personal experience, she knew and understood the problems of alcohol addiction.

4. Gain experience

When you are collecting experiences, English speakers usually say that you gain experience. Gain is a common verb used lớn describe having different experiences & learning more about how lớn respond to different situations.

Ex: I have gained so much experience from traveling khổng lồ different countries around the world that I can’t remember the days that I didn’t travel.

Successful đi với giới từ bỏ gìInteresting đi cùng với giới từ gìWell known đi với giới từ gì
Effect đi cùng với giới từ gìPleased đi cùng với giới trường đoản cú gìAcquainted đi cùng với giới tự gì
Important đi với giới tự gìJealous đi với giới từ bỏ gìExcited đi cùng với giới trường đoản cú gì

5. In someone’s experience

If you want lớn talk specifically about the experience of a single person, you can use this phrase.

Ex: In my experience, democracy has led to societies that are more robust và willing khổng lồ work together.

6. Hands-on experience

To say that you have hands-on experience means that you have been able lớn try something with your two hands. Someone who has hands-on experience, lượt thích being in a research lab or interning for a company in that industry, is preferable khổng lồ someone who has only spent their time in the classroom learning from a book.

Ex: The college tried to địa chỉ cửa hàng hands-on experience as a requirement in their degree plans.

7. Practical experience

Practical experience usually refers khổng lồ experience you have in the workplace. This type of experience should be real tasks that you have done for other companies that are similar khổng lồ yours.

Ex: Having practical experience is more important than having a Master’s degree in most cases.

Fond đi cùng với giới trường đoản cú gìConfused đi với giới trường đoản cú gìArrive đi cùng với giới trường đoản cú gì
Concern đi với giới tự gìDifferent đi với giới tự gìMade from với made of
Succeeded đi cùng với giới trường đoản cú gìPrevent đi cùng với giới từ gì

8. Relevant experience

If you are applying for a job, the company you are applying khổng lồ will only be interested in your relevant experience, or the experience you have that directly relates khổng lồ the job you want.

Ex: When you put together a resume for a job, only các mục your relevant experience if you have a lot of different work experience.

9. Experience in _____

If you want to specify the kind of experience that you have, you can use the structure experience in this field. This is very useful if you are speaking about your qualifications for something.

Ex: Candidates should have training & practical experience in basic electronics.

Xem thêm: Tổng Hợp Các Loại Bánh Trong Siêu Thị Mini, Bảng Giá Các Loại Bánh Kẹo Tết 2022

10. Quite an experience

If you say something is quite an experience to an American, you mean that something is very interesting và worthwhile.

Ex: You must try some of her home-made wine it’s quite an experience!

Trên đây là bài viết về cấu trúc experience đi cùng với giới từ gì và 10 các từ thường dùng với experience. Mong mỏi rằng qua phía trên nhakhoadenta.com đã giúp các các bạn sẽ nắm dĩ nhiên các cấu trúc ngữ pháp này. Chúc các bạn học tập vui vẻ!