Doanh nghiệp tư nhân tiếng anh là gì

     

Tên giờ Anh doanh nghiệp là một nghành nghề dịch vụ phổ thay đổi mà người đi làm sử dụng giờ Anh thường xuyên tiếp xúc. Trong bài viết này, hình thức Hùng tô xin ra mắt Doanh nghiệp tứ nhân tiếng anh là gì?


1. Doanh nghiệp bốn nhân là gì?

Căn cứ theo khoản 1 Điều 188 điều khoản Doanh nghiệp 2020 cơ chế như sau:

Doanh nghiệp tứ nhân là trong số những loại hình doanh nghiệp vày một cá nhân làm chủ và cá thể đó đề nghị tự phụ trách bằng toàn cục tài sản của chính bản thân mình về mọi chuyển động kinh doanh của doanh nghiệp.

Bạn đang xem: Doanh nghiệp tư nhân tiếng anh là gì

Lưu ý đối với doanh nghiệp tư nhân như sau:

Doanh nghiệp tứ nhân không được vạc hành bất kỳ một loại thị trường chứng khoán nào.Mỗi một cá nhân sẽ chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp bốn nhân. Nhà doanh nghiệp bốn nhân sẽ không còn được đôi khi là nhà hộ kinh doanh hoặc là thành viên phù hợp danh trong công ty hợp danh.Doanh nghiệp bốn nhân ko được quyền góp vốn vào thành lập và hoạt động hoặc mua những loại cổ phần, phần vốn góp trong doanh nghiệp hợp danh, công ty trọng trách hữu hạn hoặc trong doanh nghiệp cổ phần.

2. Doanh nghiệp tư nhân giờ anh là gì

Doanh nghiệp bốn nhân dịch quý phái tiếng Anh là: Private enterprise.

Pursuant to lớn Clause 1, Article 188 of the 2020 Law on Enterprises:

A private enterprise is a business owned by an individual & that individual is solely responsible with all of his / her assets for all business activities.

Note for private enterprises as follows:

A private enterprise is not allowed to issue any kind of securities.Each individual is only entitled lớn set up a private enterprise. The owner of a private enterprise cannot concurrently be the head of a business household or a general partner of a partnership.A private enterprise is not allowed to lớn contribute capital khổng lồ the establishment or purchase shares or capital contributions in a partnership, limited liability company or joint stock company.

Xem thêm: Nguồn Gốc Loài Thủy Quái Kappa Là Gì, Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

*
*

3. Các câu thường áp dụng về doanh nghiệp bốn nhân bằng tiếng anh

Những câu thường thực hiện về doanh nghiệp tư nhân bởi tiếng Anh mọi tín đồ cần lưu lại ý:

Tiếng ViệtTiếng Anh
Doanh nghiệp tứ nhân bao gồm những điểm lưu ý gì?What characteristics does private enterprise include?
Doanh nghiệp tư nhân dành được phát hành chứng khoán không?Can private enterprises issue securities?
Tổ chức có quyền thành lập doanh nghiệp tứ nhân hay không?Does the organization have the right to establish a private enterprise?
Thủ tục ra đời doanh nghiệp bốn nhân theo đúng quy định pháp luật hiện nayThe procedures for setting up a private enterprise are in accordance with the current law
Nghĩa vụ về tài sản với doanh nghiệp tứ nhân là gì?What is the property obligation with the private enterprise?
Doanh nghiệp bốn nhân khác với doanh nghiệp hợp danh như vậy nào?How is a private enterprise different from a partnership?
Chủ doanh nghiệp bốn nhân muốn ra đời thêm một doanh nghiệp tứ nhân không giống mà thống trị có được xuất xắc không?Can the owner of a private business want to lớn set up another private business but be his owner?

4. Các mô hình doanh nghiệp khác bằng tiếng anh là gì?

Việc sử dụng ngữ điệu quốc tế nhằm giao dịch phổ cập nhất là giờ Anh đã trở buộc phải vô cùng quan trọng. Các bạn chắc chắn phải biết tên giờ đồng hồ Anh của các loại hình doanh nghiệp hiện nay nay.


– Công ty nhiệm vụ hữu hạn một thành viên: One member limited liability companies

A single member limited liability company is a type of business owned by an organization or individual; the company owner is liable for debts and property obligations. Other companies to the extent of the charter capital contributed by the company. (Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên là loại hình doanh nghiệp bởi một cá thể hoặc tổ chức thống trị sở hữu công ty; công ty sở hữu công ty sẽ phụ trách về những khoản nợ và những nghĩa vụ tài sản khác của trong phạm vi số vốn điều lệ đã góp vào công ty).

– doanh nghiệp hợp danh: Partnership

A partnership is a type of business between two or more individuals with the same management rights & profits. It is necessary lớn have at least two members who are joint owners of the company, doing business together under a common name (called general partners); In addition khổng lồ the general partners of the partnership, the company may have capital-contributing members. (Công ty thích hợp danh là loại hình doanh nghiệp giữa hai hoặc nhiều cá nhân có cùng quyền cai quản và lợi nhuận. Cần phải có tối thiểu hai thành viên là chủ sở hữu bình thường của công ty, thuộc nhau marketing dưới một tên chung (gọi là thành viên đúng theo danh); ngoài các thành viên hòa hợp danh công ty rất có thể có member góp vốn.)

– công ty cổ phần: joint stock company

A joint stock company is a type of enterprise in which: The company’s charter capital is divided into equal parts called shares. The company’s shareholders are only responsible for the company’s debts và other property obligations lớn the extent of the capital contributed lớn the enterprise và the shareholders have the right khổng lồ freely transfer their shares lớn others. (Công ty cp là loại hình doanh nghiệp, trong đó: Vốn điều lệ doanh nghiệp được tạo thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần. Các cổ đông công ty chỉ phụ trách về những khoản nợ với nghĩa vụ tài sản khác của chúng ta trong phạm vi số vốn liếng đã góp vào công ty và các cổ đông bao gồm quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác).

Xem thêm: Nghiệp Vụ Là Gì ? Phân Biệt Giữa Chuyên Môn Và Nghiệp Vụ? Nghiệp Vụ Cơ Bản Trong Một Số Ngành Nghề

– doanh nghiệp nhà nước: State – owned enterprise

State-owned enterprise means a type of enterprise in which the State owns more than một nửa of the charter capital. (Doanh nghiệp nhà nước là mô hình doanh nghiệp trong các số đó Nhà nước gồm sở hữu bên trên 50 % vốn điều lệ.)

Trên đấy là toàn bộ share của lý lẽ Hùng tô về vụ việc Doanh nghiệp tư nhân tiếng anh là gì?. Trường hợp còn ngẫu nhiên vướng mắc nào bắt buộc giải đáp hoặc yêu cầu thực hiện dịch vụ, các bạn hãy liên hệ ngay với shop chúng tôi để được hỗ trợ.