DATA ACCESS OBJECT LÀ GÌ

     

Trong bài này họ sẽ thuộc nhau khám phá về Data Access Object Pattern trong Java. Đây là trong số những Design Pattern thuộc nhóm Java J2EE.Bạn vẫn xem: Data access object là gìBạn đang xem: Data access object là gì

Chúng ta sẽ tìm hiểu lần lượt các khái niệm, chức năng liên quan đến Data Access Object Pattern. Cũng giống như cách thực thi nó như thế nào trong Java thông sang một chương trình đối kháng giản.

Data Access Object Pattern là gì?

Như đang nói ngơi nghỉ trên, việc trước tiên là chúng ta sẽ tạo nên một interface DAO.

import java.util.List;public interface EmployeeDAO public danh mục getAllEmployees(); public Employee getEmployeeById(int id); public void addEmployee(Employee e); public void updateEmployee(Employee e); public void deleteEmployee(Employee e); import java.util.ArrayList;import java.util.List;public class EmployeeDAOImpl implements EmployeeDAO menu employeeList; public EmployeeDAOImpl() employeeList = new ArrayList(); Employee david = new Employee(5, "Quyền"); Employee scott = new Employee(7, "Tiến"); Employee jessica = new Employee(12, "linh"); Employee rebecca = new Employee(16, "Hường"); employeeList.add(david); employeeList.add(scott); employeeList.add(jessica); employeeList.add(rebecca); Override public void addEmployee(Employee e) employeeList.add(e); System.out.println("Thêm thành công " + e.getName()); Override public void updateEmployee(Employee e) employeeList.get(e.getEmployeeId()).setEmployeeName(e.getName()); System.out.println("Cập nhật thành công, tên nhân viên cấp dưới có id: " + e.getEmployeeId()); Override public void deleteEmployee(Employee e) employeeList.remove(e.getEmployeeId()); System.out.println("Đã xóa nhân viên thành công: " + e.getName() + "có ID là: " + e.getEmployeeId()); public class Employee private int employeeId; private String name; public Employee(int id, String name) this.employeeId = id; this.name = name; public int getEmployeeId() return employeeId; public void setEmployeeId(int id) this.employeeId = id; public String getName() return name; public void setEmployeeName(String name) this.name = name; public class Main public static void main(String args) EmployeeDAO employeeDao = new EmployeeDAOImpl(); for(Employee employee : employeeDao.getAllEmployees()) "); System.out.println("--------------------------------"); System.out.println("Chương trình này được đăng trên nhakhoadenta.com"); Kết quả sau khoản thời gian chạy chương trình:


*

Nếu các bạn phát hiện nay lỗi sai link, câu chữ sai, hay là một lỗi bất kỳ nào đó trên trang này thì hãy cho bản thân biết nhé. Cám ơn bạn!