CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH TIẾNG ANH LÀ GÌ

     

Các công ty lớn trong ngành thêm vào giữ vai trò đặc biệt trong việc chế tạo ra những sản phẩm, sản phẩm hóa nhằm mục đích đáp ứng tốt nhất nhu cầu của người tiêu dùng. Trước thực trạng hội nhập ghê tế, cũng tương tự các công ty lớn ngày càng không ngừng mở rộng các chuyển động giao thương thế giới thì câu hỏi phải thường xuyên tiếp xúc với đối tác nước ngoài là điều hiển nhiên. Để chuyển động giao thương thế giới diễn ra công dụng đòi hỏi các bạn phải hiểu rõ các thuật ngữ giờ Anh trong lĩnh vực sản xuất.Bạn đang xem: các đại lý sản xuất marketing tiếng anh là gì

Sau đây, chúng ta hãy cùng mày mò các thuật ngữ giờ Anh thường chạm mặt trong ngành cung ứng để chúng ta đang thao tác làm việc trong ngành cấp dưỡng hoặc là thích thú ngành sản xuất gồm sự sẵn sàng tốt rộng cho con đường cải tiến và phát triển sự nghiệp của mình.

Bạn đang xem: Cơ sở sản xuất kinh doanh tiếng anh là gì

1. Production: sản xuất, sản phẩm, sản lượng

Ngữ cảnh sử dụng:

Thể hiện quá trình tạo ra sản phẩm, mặt hàng hóa.

The company's new mã sản phẩm will be going into production early next year.

Mẫu mới của doanh nghiệp sẽ được chuyển vào thêm vào vào đầu năm mới sau.

The company expects to lớn resume production again after a two-month break.

Công ty dự kiến đã sản xuất trở lại sau nhị tháng.

Số số lượng sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất ra.

Company's production has risen steadily over the years.

Sản lượng của người tiêu dùng tăng đều một trong những năm qua.

Bắt đầu / kết thúc sản xuất.

This model is scheduled to lớn go into / out of production by the kết thúc of the year.

Mẫu này dự loài kiến sẽ bước đầu / hoàn thành sản xuất vào thời gian cuối năm.


*

Các cụm từ đi với production thường xuyên gặp:

Production manager: trưởng chống sản xuất

A increase / decline / fall in production: tăng / giảm sản lượng

Go into / out of production: ban đầu / xong sản xuất

Production cost: giá thành sản xuất, chi phí sản xuất

Production process: các bước sản xuất

Production target: chỉ tiêu sản xuất

Production plan: kế hoạch sản xuất

Production schedule: lịch trình sản xuất

Production term: thời hạn sản xuất

Production activities: vận động sản xuất

Production step: công đoạn sản xuất

Production department: xưởng sản xuất, chống sản xuất

Production department: tác động so với sản xuất

Production materials: vật liệu sản xuất

Production mode: cách tiến hành sản xuất

Production possibility: tài năng sản xuất

Production line: dây chuyền sản xuất sản xuất

Production equipment: thứ sản xuất

2. Raw materials: nguyên liệu

Ngữ cảnh sử dụng:

Constant focus on maximizing the yield of raw materials lớn maximize returns.

Tập trung tối đa hóa tác dụng sử dụng nguyên vật liệu để về tối đa hóa lợi nhuận.

Prices of goods are governed by the cost of the raw materials, as well as by the cost of production và distribution.

Giá cả sản phẩm & hàng hóa chịu tác động bởi túi tiền nguyên thiết bị liệu, cũng như ngân sách chi tiêu sản xuất và phân phối.

We've got khổng lồ discuss the raw materials that produce our products.

Chúng ta phải trao đổi về các nguyên vật liệu cần để cấp dưỡng ra các sản phẩm của chúng ta.

Costs of materials include direct raw materials, as well as supplies và indirect materials.

Chi tầm giá nguyên liệu bao hàm nguyên liệu trực tiếp, cũng tương tự nguồn hỗ trợ và nguyên vật liệu gián tiếp.

Các nhiều từ đi cùng với “raw materials” hay gặp:

Consumption index of raw materials: chỉ số tiêu dùng nguyên liệu

Inventory of raw materials: kiểm kê nguyên vật liệu tồn kho

Raw materials site: địa thế căn cứ nguyên liệu

Shortage / scarcity of raw materials: thiếu nguyên liệu

Turnover of raw materials: nấc chu chuyển nguyên liệu

Major raw materials: nguyên liệu chính

3. Factory: công ty máy, xưởng sản xuất

*

Ngữ cảnh sử dụng:

My company has twenty factories all over the world.

Công ty của tôi tất cả 20 xí nghiệp sản xuất trên toàn thế giới

I work in nhị Phong factory

Tôi thao tác tại nhà máy sản xuất Hải Phòng.

The report is highly critical of safety standards at the factory.

Bản report đánh giá chỉ cao những tiêu chuẩn an ninh tại công ty máy.

The company plans khổng lồ shut down 3 factories và cut 5.000 jobs.

Công ty bao gồm kế hoạch đóng cửa bốn xí nghiệp và cắt bớt 5.000 câu hỏi làm.

Factory workers staged a walk-out last week in a dispute over pay.

Các công nhân nhà máy đã tổ chức triển khai một cuộc quốc bộ vào tuần trước đó vì một cuộc tranh cãi về lương.

You can order your goods directly from the factory.

Các nhiều từ đi cùng với factory thường xuyên gặp:

Factory accounting: kế toán công ty máy

Factory act: quy định tận nơi máy

Factory automation: auto hóa xưởng sản xuất

Factory price: giá bán xuất xưởng

Factory manager: người đứng đầu nhà máy

Factory overhead: chi phí chung ở trong phòng máy

Factory layout: sắp xếp sắp đặt trong bên máy

Aggregate at factory: giá chỉ xưởng

At factory: giá ship hàng tại xưởng

Factory worker: công nhân nhà máy

4. Manufacture: chế tạo, sản xuất

Ngữ cảnh sử dụng:

I work for a company that manufactures toys.

Xem thêm: Gợi Ý 10 Cách Tỉa Hoa Cà Rốt Cuộn Đơn Giản Trang Trí Món Ăn Thêm Đẹp Mắt

Tôi thao tác cho một công ty chuyên sản xuất đồ chơi.

We manufacture components for our oto production plants in Europe.

Chúng tôi thêm vào các linh kiện cho nhà máy sản xuất xe hơi tại Châu Âu của chúng tôi.

Các nhiều từ đi với manufacture thường xuyên gặp:

Wholesale manufacture: tiếp tế quy mô lớn, chế tạo hàng loạt

Of foreign manufacture: do nước ngoài sản xuất

Of trang chủ manufacture: sản xuất trong nước

Manufacture order: lệnh sản xuất

Certificate of manufacture: giấy chứng nhận sản xuất

Trial manufacture: bạn dạng chạy thử, mẫu mã ban đầu

Small-scale manufacture: sự sản xuất hàng loạt ở cấp độ nhỏ

Date of manufacture: ngày tháng sản xuất

The cốt tông manufacture: ngành công nghiệp dệt, ngành dệt

Automobile manufacture: đơn vị sản xuất ô tô

5. Product: sản phẩm

Ngữ cảnh sử dụng:

A new product can require two years to lớn develop.

Một thành phầm mới rất có thể cần tới 2 năm để phát triển.

The manufacturer had lớn withdraw the product because of a kiến thiết fault.

Nhà sản xuất đã đề nghị thu hồi sản phẩm vì lỗi thiết kế.

Company aims to develop more chất lượng products over the coming year.

Công ty mong muốn cải tiến và phát triển nhiều sản phẩm quality hơn trong năm tới.


*

End / final / finished product: thành phầm cuối

Intermediate product: sản phẩm trung gian

NPS (network sản phẩm support): cung ứng sản phẩm mạng

UPC (universal sản phẩm code): mã sản phẩm phổ biến

Auxiliary product: sản phẩm phụ

Bulk product: sản phẩm không đóng bao, sản phẩm có cân nặng lớn

Flagship / leading product: sản phẩm chủ lực, thành phầm hàng đầu

High chất lượng product: sản phẩm quality cao

Main product: thành phầm chính

Primary product: sản phẩm chủ yếu

Product family: loại sản phẩm

Product information: tin tức sản phẩm

6. Quality: hóa học lượng

Ngữ cảnh sử dụng:

To keep close liaison with QA & QC khổng lồ ensure good unique of products.

Giữ liên hệ với QA & QC để đảm bảo chất lượng sản phẩm.

Work with Vendors in establishing a system that ensures timely delivery of quality materials.

Làm câu hỏi với các nhà cung ứng trong việc thiết lập một khối hệ thống nhằm bảo đảm an toàn việc cung ứng kịp thời các nguyên vật liệu chất lượng.

Các nhiều từ đi với chất lượng thường gặp:

Acceptance unique level: tiêu chuẩn chỉnh nghiệm thu chất lượng

Actual quality: chất lượng thực tế

Certificate of quality: giấy chứng nhận chất lượng

Guarantee of quality: giấy bảo vệ chất lượng sản phẩm

High chất lượng goods: hàng chất lượng cao

Manufacture's certificate of quality: giấy chứng chất lượng của công ty sản xuất

Quality assurance: sự đảm bảo an toàn chất lượng

Quality control: kiểm soát, kiểm tra, làm chủ chất lượng

Quality control department: phòng chất vấn chất lượng

Quality standards / criterion of quality: tiêu chuẩn chỉnh chất lượng

Total chất lượng control / management: cai quản chất lượng toàn diện


*

7. Productivity: năng suất

Ngữ cảnh sử dụng:

Control & analyze production activities to make improvement for cost efficiency to lớn maximize productivity

Kiểm soát và phân tích hoạt động sản xuất để đổi mới hiệu quả ngân sách chi tiêu nhằm buổi tối đa hóa năng suất.

Conduct training for production employees to lớn increase company's productivity.

Tiến hành đào làm cho nhân viên phân phối để nâng cấp năng suất của công ty.

Các cụm từ đi với Productivity thường xuyên gặp:

Increase of productivity: sự gia tăng năng suất

Labour / operator productivity: năng suất lao động

Productivity effect: công suất sản xuất

Productivity tools: cách thức tăng năng suất

Productivity wage: lương theo năng suất

Rate of machinery productivity: định mức năng suất máy

8. Inventory: kiểm kê, mặt hàng tồn kho

Ngữ cảnh sử dụng:

Possessing a high amount of inventory for long periods of time is not usually good for a business because of inventory storage, obsolescence và spoilage costs.

Sở hữu lượng bự hàng tồn kho trong thời hạn dài hay không tốt cho khách hàng vì túi tiền lưu trữ mặt hàng tồn kho, lỗi thời và hư hỏng.

Managing your inventoryas a whole is a critical part of a successful sales strategy.

Việc thống trị toàn cỗ hàng tồn kho là một trong những phần quan trọng của một chiến lược bán sản phẩm thành công.

The company usually conducts an inventory of production materials at the kết thúc of month.

Công ty thường triển khai kiểm kê nguyên vật liệu sản xuất vào thời điểm cuối tháng.

Các các từ đi cùng với Inventory thường xuyên gặp:

Inventory control: kiểm soát điều hành hàng tồn kho

Inventory records: biên phiên bản kiểm kê sản phẩm tồn kho

Inventory management: làm chủ hàng tồn kho

Inventory on consignment: mặt hàng tồn kho gửi bán

Inventory pricing: phương pháp định giá bán hàng tồn kho

Inventory variation: biến động hàng tồn kho

Period inventory: kiểm kê sản phẩm tồn kho định kỳ

Ending inventory: kiểm kê cuối kỳ


*

9. Equipment: thiết bị, dụng cụ

Ngữ cảnh sử dụng:

Making plan for buying machines, equipment khổng lồ supply enterprise’s production demands.

Lập kế hoạch sắm sửa máy móc, trang bị nhằm đáp ứng nhu cầu nhu cầu phân phối của doanh nghiệp.

Manage recurrent repairing, maintain machines, equipment system of factory.

Quản lý việc thay thế sửa chữa định kỳ, bảo trì máy móc, hệ thống thiết bị ở trong nhà máy.

Các cụm từ đi cùng với Equipment thường xuyên gặp:

Automated equipment: thiết bị auto hóa

Automatic kiểm tra out equipment: thiết bị đánh giá tự động

Capital equipment: thiết bị sản xuất

Equipment and infrastructure: trang thứ và cửa hàng hạ tầng

Equipment funds: quỹ bán buôn thiết bị

Stand-by equipment: thứ dự phòng

10. Manufacturing: sản xuất, chế tạo


Ngữ cảnh sử dụng:

Companies are trying to reduce manufacturing cycle time.

Các công ty đang nỗ lực làm giảm thời gian của chu kỳ luân hồi sản xuất.

Xem thêm: Download Lịch Thi Đấu Euro 2021 Excel ), Lịch Thi Đấu Euro 2021

Lập kế hoạch và lãnh đạo các thành phần kỹ thuật sản xuất, nghệ thuật thử nghiệm và cung ứng kỹ thuật.