Chất Hữu Cơ X Có Ctpt C5H8O2

     

Từ những phương án ta thấy ngay lập tức C và D nên loại ngay bởi vì sẽ đến ancol không no với andehit có tác dụng làm mất màu nước brom

Ta có:


Cho những phát biểu sau?

(1) FeO được điều chế từ phản nghịch ứng sức nóng phân Fe(OH)2 (không bao gồm không khí, O2)

(2) Thổi khí CO2 dư vào dung dịch NaAlO2 thu được Al(OH)3

(3) Cho kim loại Fe chức năng với dung dịch HNO3 loãng, dư thu được muối bột Fe(NO3)2

(4) Điện phân Al2O3 nóng chảy đang thu được Al

(5) mang đến luồng H2 qua ZnO nung lạnh thu được Zn

(6) Điện phân dung dịch MgCl2 (dư) thì khối lượng dung dịch giảm bằng khối lượng của Cl2 và H2 bay ra

(7) cho các chất sau: FeCl2, FeCl3; Fe3O4, Fe(NO3)2; Fe(NO3)3; HCl với S tất cả 6 chất vừa là hóa học oxi hóa vừa là hóa học khử.

Bạn đang xem: Chất hữu cơ x có ctpt c5h8o2

Số phân phát biểu không đúng là?


A. 1


B. 2


C. 3


D. 4


Câu 3:


Dãy gồm những chất đều chức năng được với hỗn hợp HCl loãng là:


A. KNO3, CaCO3, Fe(OH)3


B. FeS, BaSO4, KOH


C. AgNO3, (NH4)2CO3, CuS


D. Mg(HCO3)2, HCOONa, CuO


Câu 4:


Có 5 dung dịch đựng đơn nhất trong năm ống nghiệm: (NH4)2SO4, FeCl2, Cr(NO3)3, K2CO3, Al(NO3)3. đến dung dịch Ba(OH)2 đến dư vào năm dung dịch trên. Sau phản ứng kết thúc, số ống nghiệm có kết tủa là


A. 4


B. 2


C. 5


D. 2


Câu 5:


Để khử ion Fe3+ trong hỗn hợp thành ion Fe2+ rất có thể dùng một lượng dư


A. Kim loại Mg


B. Sắt kẽm kim loại Cu


C. Sắt kẽm kim loại Ba


D. Kim loại Ag


Câu 6:


Cho 10,72 gam lếu láo hợp tất cả Al(OH)3 với FeSO4 vào dung dịch cất a mol H2SO4 loãng (dùng dư) thu được hỗn hợp Ba(OH)2 dư vào X, bội nghịch ứng được biễu diễn theo đồ vật thị sau:

Giá trị của a là:


A. 0,14


B. 0,20


C. 0,15


D. 0,18


Bình luận


bình luận
Hỏi bài

Hỗ trợ đăng ký khóa đào tạo và huấn luyện tại nhakhoadenta.com


*

link
thông tin nhakhoadenta.com
Tải ứng dụng
× CHỌN BỘ SÁCH BẠN MUỐN coi

Hãy chọn chính xác nhé!


Đăng ký


cùng với Google cùng với Facebook

Hoặc


Đăng ký

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập


nhakhoadenta.com

Bằng cách đăng ký, bạn chấp nhận với Điều khoản áp dụng và chế độ Bảo mật của bọn chúng tôi.

Xem thêm: Cán Cân Xuất Nhập Khẩu Là Gì? Công Thức Tính Cán Cân Xuất Nhập Khẩu Online


Đăng nhập


với Google cùng với Facebook

Hoặc


Đăng nhập
Quên mật khẩu?

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký


nhakhoadenta.com

Bằng phương pháp đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng và cơ chế Bảo mật của bọn chúng tôi.

Xem thêm: Ý Nghĩa Của Nguyên Phân : - Ý Nghĩa Của Quá Trình Nguyên Phân


Quên mật khẩu


Nhập địa chỉ cửa hàng email bạn đăng ký để lấy lại mật khẩu
đem lại mật khẩu

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký


nhakhoadenta.com

Bằng giải pháp đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng và chế độ Bảo mật của chúng tôi.


Bạn vui mừng để lại tin tức để được TƯ VẤN THÊM
chọn lớp Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
Gửi
gmail.com
nhakhoadenta.com