Characterize Là Gì

     
For example, if the dimension by which you characterize the cohorts is Acquisition Date, this column lists the acquisition date for each cohort, & the number of users you acquired during that time frame (day, week, month).

Bạn đang xem: Characterize là gì


Ví dụ: nếu khách hàng mô tả đội theo trang bị nguyên Ngày gửi đổi, thì cột này sẽ liệt kê ngày chuyển đổi cho từng nhóm và số lượng người tiêu dùng mà bạn giành được trong khoảng thời gian đó (ngày, tuần, tháng).
KT1 is characterized and differentiated from its closest relatives, Mycobacterium ulcerans và Mycobacterium marinum, by the following molecular và physical traits.
KT1 được đặc trưng và khác nhau với các họ hàng ngay sát nhất, Mycobacterium ulcerans và Mycobacterium marinum , vị các điểm lưu ý phân tử cùng vật lý sau đây.
It seeks to lớn characterize trung quốc as a responsible world leader, emphasizes soft power, & vows that đài loan trung quốc is committed lớn its own internal issues & impronhakhoadenta.comng the welfare of its own people before interfering with world affairs.
Nó tìm cách mô tả china như là 1 trong nhà lãnh đạo thế giới có trách nhiệm, nhấn mạnh vào quyền lực mềm, và hứa hẹn rằng Trung Quốc khẳng định xử lý các vấn đề nội cỗ và cải thiện phúc lợi của fan dân của bản thân mình trước lúc can thiệp vào những vấn đề vắt giới.
The windswept coastal marshes where the breed originated are characterized by rich, wet soil that could dry out and turn concrete-like in a matter of hours.
Các váy lầy ven bờ biển lộng gió, nơi các giống có nguồn gốc được đặc trưng vì phong phú, đất ướt rất có thể bị khô cùng biến rõ ràng như trong một vài ba giờ.
In her "Maria-off" with Rachel, Benigno said they "both kill it", characterized it as "easy but fun", and gave it an "A−", as did Slezak và West, the latter of whom "didn"t feel that Mercedes was the clear winner" but thought both singers were "fantastic".
Trong "cuộc chiến Maria" cùng với Rachel, Benigno điện thoại tư vấn "cả hai đa số "giết chết" ca khúc", nhận định rằng đây "hơi tầm thường nhưng thú vị", và chấm cho tiết mục điểm "A-", y như Slezak cùng West, vào đó, người đầu tiên cho rằng nó "không mang cảm xúc rõ ràng rằng Mercedes là người chiến thắng" nhưng cả nhì ca sĩ đều rất "tuyệt vời".
Happiness has been described as a state of well-being that is characterized by relative permanence, by emotions ranging from mere contentment lớn deep & intense joy in linhakhoadenta.comng, và by a natural desire for it khổng lồ continue.
Hạnh phúc được diễn tả là một tinh thần vui sướng kha khá lâu dài, là đều cung bậc cảm giác từ thỏa nguyện cho tới vui mừng sâu xa, và cầu muốn tự nhiên và thoải mái là được liên tiếp trạng thái đó.
The fish is characterized by a trắng mouth with đen gums, no teeth on the tongue, large oval-shaped black spots on the back, a v-shaped tail, & an anal fin with 13-17 soft rays.
Cá hồi hồng được đặc trưng bởi một cái miệng white color với black nướu răng, không tồn tại răng trên lưỡi, điểm béo hình bầu dục màu black trên sống lưng và đuôi hình chữ V, và vây đít bao gồm 13-17 vây tia mềm.
But what characterized their faith more than anything else, clearly distinguishing Anabaptists from other religions, was the connhakhoadenta.comction that baptism was for adults & not for children.
Nhưng đặc điểm nổi bật nhất khiến cho phái Anabaptist khác hẳn các tôn giáo khác là họ tin có lẽ rằng phép rửa tội dành cho tất cả những người lớn chứ chưa phải cho trẻ con em.
If you are a nonresident alien indinhakhoadenta.comdual who earns revenue through our Ad Exchange program, this revenue is characterized as payments for personal sernhakhoadenta.comces.

Xem thêm: Thủ Tục Đổi Tên Cho Người Trên 18 Tuổi Có Được Tự Đổi Tên Mình Không?


Nếu các bạn là người nước ngoài kiếm doanh thu qua chương trình Ad Exchange của chúng tôi, doanh thu này được mô tả như thể thanh toán cho những dịch vụ cá nhân.
The Kinda baboon is also characterized by its short face (relating to its small size), pink circles around its eyes, và its infants are frequently born with trắng instead of đen hair.
Khỉ đầu chó Kinda cũng rất được đặc trưng bởi khuôn phương diện ngắn của chính nó (đặc đặc điểm này liên quan liêu mật thiết mang lại kích thước nhỏ dại thó của nó), vòng tròn color hồng quanh mắt của nó, và những bé khỉ non của nó thường được hiện ra với white color thay vì bộ lông tóc đen.
This is characterized by a strong verificationism, which generally considers unverifiable statements about interior mental life pointless.
Điều này được đặc trưng vì chưng một lý thuyết kiểm bệnh (verificationism) mạnh, trang bị thường xem các mệnh đề không kiểm hội chứng được về cuộc sống nội trọng tâm là vô nghĩa.
The fruits of all this falsely called knowledge are seen in the moral degradation, the widespread disrespect for authority, the dishonesty, & the selfishness that characterize Satan’s system of things.
Bông trái của toàn bộ những mẫu ngụy xưng tri thức này được biểu đạt qua câu hỏi luân lý suy đồi, sự khinh miệt oai quyền lan tràn, sự bất lương và sự ích kỷ là đặc điểm nổi bật trong khối hệ thống mọi sự của Sa-tan.
The English sociologist Roy Wallis argues that a sect is characterized by "epistemological authoritarianism": sects possess some authoritative locus for the legitimate attribution of heresy.
Nhà làng hội học fan Anh Roy Wallis lập luận rằng một giáo phái được đặc trưng bởi "chủ nghĩa độc đoán nhận thức luận ": giáo phái sở hữu một số địa phương tất cả thẩm quyền nhằm quy phối kết hợp pháp cho dị giáo.
For example, a kidney is characterized scientifically by its functional role in filtering blood and maintaining certain chemical balances.
Ví dụ, một quả thận được mô tả một giải pháp khoa học vì vai trò gồm tính tính năng của nó trong bài toán lọc huyết và duy trì một số thăng bằng hóa học tuyệt nhất định.
The GAO itself did not characterize Accenture as hanhakhoadenta.comng been a US-based company; it stated that "prior lớn incorporating in Bermuda, Accenture was operating as a series of related partnerships & corporations under the control of its partners through the mechanism of contracts with a Swiss coordinating entity."
GAO ko mô tả Accenture như một công ty của Mỹ; nó tuyên tía rằng "trước khi ra đời ở Bermuda, Accenture đã hoạt động như một đối tác và tập đoàn dưới sự chỉ đạo của các đối tác doanh nghiệp thông qua vẻ ngoài hợp đồng cùng với một ban ngành điều phối Thụy Sĩ."
Although the economy of Rome is characterized by the absence of heavy industry and it is largely dominated by sernhakhoadenta.comces, high-technology companies (IT, aerospace, defense, telecommunications), research, construction and commercial actinhakhoadenta.comties (especially banking), & the huge development of tourism are very dynamic và extremely important khổng lồ its economy.
Mặc dù nền tài chính của Roma đặc trưng do sự vắng khía cạnh của ngành công nghiệp nặng với bị đưa ra phối đa phần bởi ngành dịch vụ, những công ty công nghệ cao (công nghệ thông tin, hàng không vũ trụ, quốc phòng, nhakhoadenta.comễn thông), nghiên cứu, kiến tạo và hoạt động thương mại (đặc biệt là ngân hàng), cùng với sự cải tiến và phát triển mạnh của ngành du lịch đầy năng động phần đa đóng vai trò rất quan trọng đặc biệt đối cùng với nền tài chính của thành phố.
Instead, peace, true righteousness, quietness, and security will characterize life in the new world.
Thay vào đó, hòa bình, sự công bằng thật, sự im ả và bình an sẽ là sệt điểm của cuộc sống trong thế giới mới.
Yet they maintain a distinctive element of calm, a clarity of composition và a gentleness characterized by a lack of sudden movement or extreme emotion."
Tuy nhiên, chúng bảo trì một yếu đuối tố đặc biệt quan trọng của sự bình tĩnh, sự rõ ràng về bố cục và sự dịu dàng đặc trưng vì sự thiếu thốn vắng hoạt động đột ngột hoặc cảm hứng cực đoan."
The first republican attempt in the history of Spain was a short experience, characterized by profound political và social instability & nhakhoadenta.comolence.

Xem thêm: Cách Làm Thịt Ba Chỉ Nuong, Cách Ướp Thịt Ba Chỉ Nướng Thơm Ngon Khó Quên


Thể chế cùng hòa trước tiên ở Tây Ban Nha này mãi mãi trong một khoảng thời gian ngắn ngủi với những đặc trưng bởi vì sự mất ổn định định bao gồm trị và xã hội và đấm đá bạo lực sâu sắc.
Danh sách tầm nã vấn phổ biến nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M