Cách Tính Điện Trở Tương Đương

     

Đối cùng với đoạn mạch tuy vậy song, năng lượng điện trở tương tự của đoạn mạch có bởi tổng những điện đổi thay phần như đoạn mạch tiếp nối không?


Bài viết này sẽ mang lại biết: cách làm tính năng lượng điện trở tương đương, hiệu điện thay U với cường độ chiếc điện I của đoạn mạch tuy nhiên song viết như thế nào?

I. Cường độ dòng điện với hiệu điện vậy trong đoạn mạch song song

1. Ghi nhớ lại kỹ năng và kiến thức lớp 7 về I với U của mạch song song

• trong đoạn mạch gồm hai đèn điện mắc tuy vậy song

- Cường độ dòng điện chạy qua mạch chính bằng tổng các cường độ dòng điện chạy qua những mạch rẽ: I = I1 + I2

- Hiệu điện cầm giữa nhị đầu đoạn mạch bằng hiệu điện cố giữa nhị đầu mỗi mạch rẽ: U = U1 = U2

2. Đoạn mạch tất cả hai điện trở mắc song song

*

- Cường độ chiếc điện chạy qua mỗi năng lượng điện trở tỉ trọng nghịch với điện trở đó:

 

*

II. Điện trở tương đương của đoạn mạch song song

- phương pháp tính năng lượng điện trở tương tự của đoạn mạch tuy vậy song bao gồm hai điện trở R1, R2 là:

*
*

Như vậy, Đối cùng với đoạn mạch gồm hai điện trở mắc tuy vậy song thì nghịch đảo của điện trở tương tự bằng tổng các nghịch hòn đảo của từng điện đổi thay phần.

Bạn đang xem: Cách tính điện trở tương đương

- mở rộng đoạn mạch có n năng lượng điện trở mắc tuy vậy song, ta gồm công thức tính điện trở tương tự như sau:

 

*
 

> lưu ý: Vôn kế tất cả điện trở Rv rất cao so với năng lượng điện trở của đoạn mạch đề xuất đo hiệu điện cố kỉnh và được mắc tuy vậy song với mạch đó, cần dòng điện chạy qua vôn kế gồm cường độ không xứng đáng kể. Bởi vì đó, lúc tính điện trở tương tự của đoạn mạch này có thể bỏ qua số hạng 

*
.

III. Vận dụng

* Câu C4 trang 15 SGK vật Lý 9: Trong phòng học tập đang áp dụng một đèn dây tóc và một quạt trần có cùng hiệu điện thay định nấc 220V. Hiệu điện cụ của nguồn là 220V. Mỗi trang bị dùng đều sở hữu công tắc và cầu chì đảm bảo riêng. 

- Đèn cùng quạt được mắc chũm nào vào nguồn để chúng chuyển động bình thường?

- Vẽ sơ đồ mạch năng lượng điện đó. Cho kí hiêu sơ đồ của quạt điện là: 

*

- trường hợp đèn không chuyển động thì quạt có chuyển động không? bởi vì sao?

> Lời giải:

- Đèn và quạt được mắc tuy vậy song vào nguồn 220V nhằm chúng chuyển động bình thường.

- Sơ thiết bị mạch điện như hình sau:

*

- giả dụ đèn không chuyển động thì quạt vẫn vận động vì quạt vẫn được mắc vào hiệu điện cố đã cho.

Xem thêm: Đề 2: Từ Bài Bàn Luận Về Phép Học Của La Sơn Phu Tử, Mối Quan Hệ Giữa Học Và Hành (21 Mẫu)

* Câu C5 trang 16 SGK đồ gia dụng Lý 9: Cho hai năng lượng điện trở R1 = R2= 30Ω được mắc như sơ vật hình 5.2a (SGK).

*
- Tính năng lượng điện trở tương tự của đoạn mạch đó.

- trường hợp mắc thêm một năng lượng điện trở R3 = 30Ω vào đoạn mạch trên (hình 5.2b SGK) thì điện trở tương tự của đoạn mạch mới bởi bao nhiêu?

So sánh điện trở đó với mỗi điện biến đổi phần 


> Lời giải:

Theo công thức tính năng lượng điện trở tương tự (gồm R1 cùng R2) của đoạn mạch thông liền ta có:

*

- tiếp tục vận dụng phương pháp tính điện trở tương đương (gồm R12 và R3) của đoạn mạch tiếp liền ta có:

*

⇒ Điện trở tương đương Rtd bé dại hơn từng điện đổi mới phần.

Xem thêm: Văn Học Lãng Mạn Việt Nam - Luận Bàn Về Tiểu Thuyết Đầu Tiên Của Việt Nam

Trên đấy là nội dung về mạch điện song song, sau khi học xong bài này những em sẽ biết bí quyết tính năng lượng điện trở tương đương Rtđ trong đoạn mạch nối tiếp và ghi nhớ lại những công thức tính hiệu điện núm U và cường độ cái điện I trong mạch nối tiếp này.

* các ý chủ yếu cần nhớ trong bài này: Đối cùng với đoạn mạch bao gồm hai năng lượng điện trở mắc song SONG:

1- Cường độ loại điện chạy qua mạch chính bởi tổng cường độ loại điện chạy qua các mạch rẽ: I = I1 + I2

2- Hiệu điện chũm giữa hai đầu đoạn mạch tuy vậy song bằng hiệu điện ráng giữa hai đầu từng đoạn mạch rẽ: U = U1 = U2