Bài luận tiếng anh về cuộc sống ở thành phố

     

Ngày nay, xu hướng di cư từ nông thôn lên thành thị đang ngày càng trở nên phổ biến. Mọi người đều muốn tìm kiếm cơ hội việc làm cũng như cuộc sống tốt hơn ở chốn đô thị phồn hoa. Nhưng bên cạnh các mặt tích cực mà nó mang lại, cuộc sống thị thành đang ngày có nhiều thách thức hơn với những người nhập cư. Trong bài viết hôm nay, hãy cùng nhakhoadenta.com cùng tìm hiểu vấn đề này nhé !!

*

Bài luận tiếng anh về mặt trái của cuộc sống đô thị

Nowadays, large cities are becoming more and more inhabited because of the tendency of the immigration to the city. Even though, it brings about many advantages such as more opportunities of jobs and higher living standard, the urban lifestyle make rural dwellers opt to live a different lifestyle than before. Living in a big city may result in many drawbacks as discussed following.

Bạn đang xem: Bài luận tiếng anh về cuộc sống ở thành phố

Ngày nay, các thành phố lớn ngày càng trở nên đông dân hơn vì xu hướng nhập cư vào thành phố. Mặc dù nó mang lại nhiều lợi thế như cơ hội việc làm và mức sống cao hơn, nhưng lối sống đô thị khiến cư dân nông thôn đang phải đương đầu với lối sống khác hơn trước. Nhược điểm của việc sống ở thành phố sẽ được trình bày các ý theo sau đây.

Urban centers are filled with motorized transport and other sources of pollutants like waste from the large populations of people, or emissions from factories. The urban centers have very few or even totally missing green spaces with higher amount of pollutants that are so harmful for citizens. For a long time, lung cancers, chronic obstructive pulmonary diseases and asthma are just a few diseases common among urban dwellers.

Xem thêm: Nghe Tin Quê Bạn Bị Thiệt Hại Do Bão, Hãy Viết Thư Thăm Hỏi Và Động Viên Bạn Em

Các trung tâm đô thị thường chứa đầy các phương tiện giao thông cơ giới và các nguồn ô nhiễm khác như rác thải từ việc quá đông dân số, hoặc khí thải từ các nhà máy. Các trung tâm đô thị có rất ít hoặc thậm chí còn thiếu các không gian xanh khiến lượng chất ô nhiễm cao hơn rất có hại cho công dân. Trong một thời gian dài, ung thư phổi, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và hen suyễn chỉ là một vài bệnh phổ biến ở người dân thành thị.

Another disadvantage of living in a city is traffic congestion. Every day, many people have to struggle with the transportation jams, who usually face with being late in their office. They are always stuck for many hours on the way to work. In addition, more transports on the street are the main distributor of air pollution which can lead to many bad effects on man’s health.

Xem thêm: " Đàn Ông Miệng Rộng Thì Sang, Đàn Bà Miệng Rộng Tan Hoang Cửa Nhà

Một bất lợi khác của cuộc sống ở thành phố là tắc nghẽn giao thông. Mỗi ngày, nhiều người phải vật lộn với việc kẹt xe, họ thường phải đối mặt với việc bị trễ giờ làm việc. Họ luôn bị mắc kẹt trong nhiều giờ trên đường đi làm việc. Ngoài ra, nhiều phương tiện vận chuyển trên đường phố là tác nhân chính của ô nhiễm không khí, điều mà có thể dẫn đến nhiều ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ con người.

It is undeniable that the cost of living in big cities is much higher than in countryside. The impact of this can result in the expensive cost of the public services such as health service, postal service, education… It will be difficult for the poor and workers to live in big cities with a low minimum wage. They seem to struggle with the rapid changes in the price of basic necessities and public services like hospitals, schools,…

Không thể phủ nhận rằng chi phí sinh hoạt ở các thành phố lớn cao hơn nhiều so với ở nông thôn. Tác động của việc này có thể dẫn đến chi phí đắt đỏ cho các dịch vụ công như dịch vụ y tế, dịch vụ bưu chính, giáo dục … Người nghèo và người lao động dường như phải sống ở các thành phố lớn với mức lương tối thiểu thấp. Họ dường như đang phải vật lộn với sự thay đổi nhanh chóng của giá cả các mặt hàng thiết yếu và dịch vụ công cộng như bệnh viện, trường học, …

Học tiếng anh qua các bài luận tiếng anh giúp bạn tiếp thu được một số lượng từ vựng và cấu trúc ngữ pháp nhất định giúp bạn hoàn thiện hơn các kỹ năng tiếng Anh của mình. Hãy cùng nhakhoadenta.com tìm hiểu vấn đề xã hội này qua bài viết tiếng anh trên nhé!