Analogy Là Gì

     
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt ý trung nhân Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Analogy là gì

*
*
*

analogy
*

analogy sự giống như by., on the a. Bởi tương tự, làm cho tương tự membrane a. Tựa như màng
sự tương đồngsự tương tựhydraulic analogy: sự tựa như thủy lựchydrodynamical analogy: sự tựa như thủy độngmembrane analogy: sự tương tự màng mỏngmembrane analogy: sự tựa như màngReynolds analogyphép một số loại suy Reynoldsanalogy computermáy tính tương tựanalogy methodphương pháp tương tựby analogybằng tương tựby analogylàm tương tựelectric analogy methodphương pháp năng lượng điện tương tựhydraulic analogytương từ thủy độnghydraulic analogy methodphương pháp giống như thủy lựchydrodynamical analogyphép tương tự thủy độngmechanical analogytương từ bỏ cơ họcmembrane analogytương trường đoản cú màngmethod of membrane analogyphương pháp tương tự màng
*

*Xem thêm: Nghĩa Của Từ Procure Là Gì ? Sự Khác Nhau Giữa Purchasing Và Procurement

*

Tra câu | Đọc báo giờ đồng hồ Anh

analogy

Từ điển Collocation

analogy noun

ADJ. appropriate, apt, useful | close, obvious A close analogy with the art of singing can be made.

VERB + ANALOGY draw, make, suggest, use She drew an analogy between running the economy & a housewife"s weekly budget.

ANALOGY + VERB fit, hold The Wild West analogy does not fit here.

PREP. by ~ (to/with) We can understand this theory by analogy with human beings. | ~ between She suggested an analogy between the human heart và a pump. | ~ for The computer is a useful analogy for the brain. | ~ with There is an analogy here with the way an engine works.

PHRASES argument by/from analogy Argument from analogy is not always valid.

Từ điển WordNet


n.

an inference that if things agree in some respects they probably agree in othersdrawing a comparison in order lớn show a similarity in some respect

the operation of a computer presents & interesting analogy to lớn the working of the brain

the models show by analogy how matter is built up
Xem thêm: Số Dư Khả Dụng Là Gì ? Định Nghĩa, Khái Niệm Số Dư Khả Dụng Là Gì

English Synonym và Antonym Dictionary

analogiessyn.: doctrine of analogy

Anh-Việt | Nga-Việt | Lào-Việt | Trung-Việt | học từ | Tra câu